Notícies

El Ple valida dos decrets llei, sobre préstecs hipotecaris i ajuts per despeses de la llar, i aprova el pressupost del Parlament per al 2019

Dimecres, 12 de desembre de 2018. Palau del Parlament

El Ple valida dos decrets llei, sobre préstecs hipotecaris i ajuts per despeses de la llar, i aprova el pressupost del Parlament per al 2019

Parlament de Catalunya. 2018

Vegeu la galeria d'imatges (9 imatge/s)

El Ple ha validat avui dos decrets llei, sobre el tipus impositiu aplicable a les escriptures públiques de les hipoteques i sobre els ajuts per al manteniment de la llar. Durant la sessió d'aquesta tarda la cambra ha aprovat també els pressupostos del Parlament, del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2019 i l'Informe sobre el Compte general de la Generalitat del 2015 i ha fet el debat de totalitat d'una proposició de llei de CatECP per modificar els horaris comercials, iniciativa que continuarà ara la tramitació parlamentària en comissió.

El Ple ha validat el Decret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, per 61 vots a favor (JxCat i ERC) i 64 abstencions (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC).

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha presentat el decret, que suprimeix els tipus reduïts de l'impost d'actes jurídics documentats que fins ara s'aplicaven a la signatura de préstecs hipotecaris en determinats supòsits. Ara que són les entitats bancàries les que hauran d'assumir aquest impost, el decret suprimeix aquestes reduccions, i totes les escriptures que formalitzin crèdits hipotecaris tributaran l'1'5%.

En el debat hi han intervingut Sergio Sanz (Cs), Eusebi Campdepadrós (JxCat), Josep Lluís Salvadó (ERC), Alícia Romero (PSC-Units), David Cid (CatECP), Carles Riera (CUP) i Santi Rodríguez (PPC).

El Ple també ha validat, en aquest cas per unanimitat, el Decret llei 7/2018, del 20 de novembre, pel qual s'estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l'article 20 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha presentat el decret, que té per objectiu garantir les prestacions per al manteniment de la llar que reben determinats col·lectius, fonamentalment gent gran. El text disposa que les persones beneficiàries d'una pensió de la Seguretat Social que hagi augmentat en virtut de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2018 i que per aquesta raó superin el límit per poder percebre aquest ajut el puguin continuar rebent fins que la propera llei de pressupostos de la Generalitat no entri en vigor.

En el debat hi han intervingut Martí Pachamé (Cs), Saloua Laouaji (JxCat), Marta Vilalta (ERC), Raúl Moreno (PSC-Units), Lucas Silvano Ferro (CatECP), Vidal Aragonés (CUP) i Santi Rodríguez (PPC).

Pressupostos del Parlament i dels ens estatutaris
D'altra banda, el Ple ha aprovat el pressupost del Parlament per al 2019 i els dels òrgans estatutaris: el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges. Un cop ratificats, la cambra els remetrà ara al Govern perquè els incorpori al Projecte de llei de pressupost de la Generalitat per al 2019. Actualment els pressupostos del Parlament i dels òrgans estatutaris estan prorrogats.

El pressupost del Parlament ha estat aprovat amb 116 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 10 en contra (CatECP i CUP); els del Consell de Garanties Estatutàries i la Sindicatura de Comptes, amb 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 2 abstencions (CUP), i el del Síndic de Greuges, amb 84 vots favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP), 41 abstencions (Cs, CUP i PPC) i 1 vot en contra, d'un diputat de Cs.

El pressupost del Parlament és de 61.179.004,53 euros, el 14,03% més que el vigent, del 2017; el del Consell de Garanties Estatutàries, de 3.394.618,46, el 3,44% més; el de la Sindicatura de Comptes, d'11.364.338,44, el 4,36% més, i el del Síndic de Greuges, de 6.569.929,20, el 4,60% més.

Pel que fa al del Parlament, el capítol I, de retribucions als diputats i al personal de la cambra, és de 31.507.110,53 euros; el II, de despeses corrents de béns i serveis, de 10.319.444; el IV, que inclou les subvencions per al funcionament dels grups parlamentaris, de 16.175.200, i el VI, d'inversions reals, de 3.167.250.

El vicepresident primer, Josep Costa, que ha presentat els comptes, ha explicat que amb aqueta proposta "es comencen a revertir els períodes d'austeritat i de retallades", però ha assenyalat que encara "queda lluny" del pressupost del 2008, que era d'11 milions més. Així mateix, ha afirmat que aquest pressupost "prioritza les persones, cuida el personal de la cambra i fa un important esforç inversor per posar al dia les infraestructures del Parlament".

Modificació dels horaris comercials
La cambra ha fet també aquesta tarda el debat de totalitat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, presentada per CatECP i que ha arribat a aquest debat sense esmenes de retorn, de manera que ara continuarà la tramitació parlamentària en comissió. La proposta, que té per objectiu millorar la conciliació dels treballadors dels comerços, modifica l'article de la llei relatiu als horaris comercials perquè els establiments no puguin estar oberts entre les nou del vespre i les sis del matí durant tot l'any.

Yolanda López (CatECP) ha presentat la proposta, i en el debat hi han intervingut també Laura Vílchez (Cs), Teresa Pallarès (JxCat), Jordi Orobitg (ERC), Alícia Romero (PSC-Units), Vidal Aragonés (CUP) i Santi Rodríguez (PPC).

Compte general de la Generalitat
A l'últim, la cambra ha aprovat el dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte general de la Generalitat del 2015 i l'informe fet per la sindicatura. El Compte general ha estat aprovat per 61 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP) i 56 abstencions (Cs, PSC-Units i PSC), i l'informe, per 81 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 36 abstencions (Cs). El Ple ha votat unànimement el punt en què el Parlament insta el Govern a seguir les recomanacions de la sindicatura.

El síndic major, Jaume Amat, ha presentat les grans xifres dels comptes públics del 2015, que es van tancar amb un dèficit de 5.879 milions d'euros en termes del sistema europeu de comptes, cosa que representa el 2,87 del PIB català.

En el debat hi han intervingut José María Cano (Cs), Narcís Clara (JxCat), Antoni Castellà (ERC), Òscar Ordeig (PSC-Units), Lucas Silvano Ferro (CatECP) i Santi Rodríguez (PPC).