Notícies

El debat monogràfic sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència, sol·licitat per Cs, començarà dimarts a les 15 h

El Ple també farà la setmana vinent la sessió de control, votarà la creació d'una comissió d'estudi sobre drets civils i polítics, validarà un decret llei i votarà la modificació de la Llei de la renda mínima

Dijous, 12 de juliol de 2018. Palau del Parlament

Reunió d'avui de la Junta de Portaveus

Parlament de Catalunya. 2018

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple es reunirà, per darrera vegada aquest període de sessions, dimarts a les tres de la tarda per fer el debat monogràfic sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència, sol·licitat per Cs.

La sessió s'allargarà fins dijous a la tarda, i l'ordre del dia inclou també, segons que han acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus, la sessió de control, la creació d'una comissió d'estudi sobre els drets civils i polítics, el debat en lectura única de la Proposició de llei de modificació de la Llei de la renda garantida de ciutadania, presentada pel PSC-Units, la validació del Decret llei de necessitats financeres en pròrroga pressupostària i diverses interpel·lacions i mocions.

El debat monogràfic començarà amb la intervenció del grup proposant, Cs, per un temps màxim de mitja hora, i continuarà amb les intervencions sense límit de temps del president de la Generalitat i els membres del Govern a qui ho encomani. Tot seguit, serà el torn de la resta de grups parlamentaris, que tindran cadascun un quart per intervenir. El Govern els podrà respondre, i en aquest cas els grups disposaran d'un nou torn de rèplica de cinc minuts cadascun.

Una vegada acabat el debat, els grups podran presentar propostes de resolució, que han de ser congruents amb la matèria objecte del debat i es votaran durant la mateixa sessió plenària, que acabarà dijous. La Mesa ha de determinar quantes resolucions podrà presentar cada grup.

Dimecres a les deu del matí la cambra farà la sessió de control, primer amb les preguntes dels grups als consellers i després al president de la Generalitat.

El Ple també debatrà i votarà la proposta de la Mesa, impulsada pel president Roger Torrent, de crear una comissió d'estudi sobre els drets civils i polítics.

Així mateix, debatrà la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, presentada pel PSC-Units i que si així ho acorda el Ple es tramitarà pel procediment de lectura única, i també la validació o derogació del Decret llei 3/2018, del 26 de juny, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

A l'últim, al llarg de dimecres i dijous, el Ple també substanciarà les interpel·lacions dels grups als consellers i debatrà i votarà sis mocions.

Calendari de sessions
D'altra banda, la Mesa i la Junta de Portaveus han acordat el calendari de plens per al segon període de sessions d'aquesta legislatura. La Mesa, però, ha de fixar la data concreta del primer, que es farà la segona quinzena de setembre i que habitualment és el debat de política general. La resta de plens del període seran els dies 10 i 11 d'octubre, 24 i 25 d'octubre, 7 i 8 de novembre, 21 i 22 de novembre, 12 i 13 de desembre i 19 i 20 de desembre.