Notícies

El Ple debatrà i votarà demà la creació d'una comissió d'investigació sobre el 155, d'una d'estudi sobre els autònoms i d'una de seguiment de les polítiques per a les persones amb discapacitat

La sessió de control al president de la Generalitat i al Govern es farà dijous a les deu del matí

Dimarts, 3 de juliol de 2018. Palau del Parlament

La sessió de control del darrer ple

Parlament de Catalunya. 2018

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple debatrà i votarà, en la sessió de demà i dijous, la creació de tres comissions: una d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya, proposada per JxCat i ERC; una d'estudi del treball autònom, signada per tots els grups, i una altra de seguiment de les polítiques per a les persones amb discapacitat, proposada per Cs.

La sessió de control al president de la Generalitat i als consellers es farà dijous a les deu matí, i no dimecres com és habitual. L'odre del dia també inclou vuit interpel·lacions dels grups als consellers i el debat i la votació de les primeres cinc mocions de la legislatura.

El ple començarà demà a les deu del matí amb les interpel·lacions als consellers. És previst que al matí responguin la d'ocupació d'immobles per dur-hi a terme activitats il·legals (Cs), la de transició energètica (PSC-Units), la turisme (Cs), la de política sanitària (PSC-Units), la de salut i gènere (ERC) i la de serveis d'atenció a la primera infància (CatECP). Les relatives a l'administració dels recursos propis i la lluita contra les desigualtats socials (JxCat) i als mitjans de comunicació públics de la Generalitat (PPC) se substanciaran dijous a partir de les nou del matí.

Comissió de seguiment de polítiques per a persones amb discapacitat
A la tarda, la sessió es reprendrà amb el debat de la proposta de Cs de crear una comissió de seguiment de les polítiques per a persones amb discapacitat.

La comissió tindria per objectiu "fer una anàlisi de la situació de les persones amb discapacitat, i les seves famílies i el seu entorn, amb l'objecte de formular propostes i recomanacions de millora i fer un seguiment i una orientació de les polítiques públiques de discapacitat del Govern de la Generalitat".

Els treballs de la comissió, en cas que en prosperés la creació, durarien tota la legislatura i acabarien amb un informe de conclusions.

Comissió d'investigació sobre el 155
A continuació, la cambra debatrà la proposta de JxCat i ERC de crear una comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya. La proposta, que es tramita pel procediment d'urgència extraordinària, arriba al Ple amb esmenes del PSC-Units i la CUP.

L'objecte de la comissió seria "analitzar els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya en el sentit més ampli, des de les causes que la van motivar a la seva adequació a la legalitat, el caràcter de les mesures aplicades, les conseqüències, la valoració dels danys i les possibles responsabilitats per l'aplicació".

Comissió d'estudi del treball autònom
L'últim punt de dimecres a la tarda és el debat i la votació de la proposta signada per tots els grups i subgrups de crear una comissió específica sobre el treball autònom, que tindria per objecte estudiar mesures, polítiques i canvis legislatius per abordar els problemes dels autònoms i millorar-ne així les condicions laborals, facilitar-los la feina, afavorir al màxim el desenvolupament del treball autònom i donar veu al sector.

La comissió la formarien dos diputats de cada grup, podria sol·licitar la compareixença d'experts i tindria una vigència indefinida, al final de la qual elaboraria un informe i unes conclusions. La proposta també preveu que la comissió hauria d'elaborar informes al final de cada període de sessions sobre els treballs duts a terme.

Sessió de control
El ple es reprendrà dijous a les nou amb les dues darreres interpel·lacions de l'ordre del dia, i a les deu començarà la sessió de control, primer amb les preguntes als consellers i després al president de la Generalitat, Quim Torra.

Els consellers respondran les preguntes dels grups sobre les delegacions exteriors, els treballadors públics, el model sanitari (Cs), les polítiques de gènere, les polítiques d'acollida de refugiats (JxCat), les polítiques de prevenció en les agressions sexuals, l'estratègia marítima (ERC), la violència masclista (PSC-Units), la política turística (CatECP) i l'externalització de serveis competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (CUP).

A continuació, Torra respondrà les preguntes dels líders dels grups parlamentaris sobre els darrers esdeveniments polítics.

Mocions
Després de la sessió de control, començaran els debats i les votacions de les primeres mocions de la legislatura, que s'allargaran fins a la tarda. Les cinc mocions són sobre el model sanitari, la conciliació en les famílies amb infants d'entre zero i tres anys (Cs), el consens polític i social al voltant dels grans temes de país (PSC-Units), les polítiques d'habitatge (CatECP) i la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional (CUP). Totes les mocions tenen esmenes dels grups, que poden presentar transaccions als textos fins demà a la tarda.

La primera moció de Cs insta el Govern a fer un pla de xoc per a les substitucions d'estiu i evitar així que creixin les llistes d'espera i el col·lapse dels centres de salut a les zones turístiques. També demana més transparència sobre les llistes d'espera i una auditoria per conèixer "la magnitud del problema".

En la relativa a la reconciliació, Cs insta l'executiu a dotar pressupostàriament l'educació de zero a tres anys, a oferir-hi més places, a augmentar el nombre de vetlladors, a generalitzar l'ampliació d'horaris de les escoles bressol i de primària amb activitats lúdiques i a oferir classes d'anglès gratuïtes amb professors nadius durant el juliol.

La del PSC-Units demana a la presidència de la Generalitat que convoqui els presidents dels grups i subgrups per constituir una taula permanent de diàleg que es reuneixi cada mes amb l'objectiu de facilitar acords en els grans temes de país. El text insta també l'executiu a treballar per la reconciliació civil, a vetllar per l'ús responsable de l'espai públic i a garantir la pluralitat dels mitjans públics i el caràcter educador i crític de l'escola.

La de CatECP insta el Govern a, entre altres coses, promoure un pacte nacional pel dret a l'habitatge, elaborar un nou pla sobre aquesta matèria fins al 2021, dotar de pressupost el Fons de Solidaritat Urbana previst a la Llei de l'habitatge, implementar programes de construcció d'allotjaments provisionals de proximitat i destinar tots els habitatges rebuts d'intestats a habitatges d'emergència social.

A l'últim, la de la CUP pretén que el Parlament ratifiqui la voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per la cambra per culminar democràticament la independència, reitera els objectius de la Resolució 1/XI, del 9 de novembre, sobre l'inici del procés polític a Catalunya després dels resultats del 27 de setembre de 2015 i insta el Govern a fer efectives les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional. La Mesa, un cop escoltada la Junta de Portaveus, va decidir dilluns que la cambra continués tramitant aquesta moció després de desestimar les peticions de reconsideració que hi havien presentat Cs, el PSC-Units i el PPC.