Notícies

El Ple farà la setmana vinent el debat final del Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals i dos debats de totalitat, sobre l'audiovisual i sobre la modificació de la LEC

Dimarts, 12 de setembre de 2017. Palau del Parlament

Reunió de la Junta de Portaveus, aquest matí

Parlament de Catalunya. 2017

Vegeu la galeria d'imatges (2 imatge/s)

El Ple farà, en la sessió de dimecres i dijous de la setmana vinent, el debat final del Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, segons que han acordat aquest matí la Mesa i la Junta de Portaveus. L'ordre del dia també inclou dos debats de totalitat -de les proposicions de llei sobre l'audiovisual i de modificació de la Llei d'educació-, la sessió de control, les interpel·lacions i les mocions.

El Ple començarà dimecres de la setmana vinent, 20 de setembre, a les deu del matí, amb la sessió de control, primer amb les preguntes als consellers i després al president de la Generalitat.

L'ordre del dia inclou el debat final del Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. És previst que demà la Comissió de Territori elabori el dictamen d'aquesta iniciativa, a partir de les deu del matí.

Els dos debats de totalitat que es faran en la sessió de la setmana vinent són, d'una banda, el de la Proposició de llei sobre l'audiovisual, que s'ha redactat en ponència conjunta i signen tots els grups parlamentaris, i que, per tant, arriba al Ple sense cap esmena a la totalitat, i, de l'altra, el de la Proposició de llei del PSC de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, a la qual JxSí i el PPC han presentat esmenes a la totalitat.

El Ple també substanciarà les interpel·lacions dels grups als consellers i debatrà i votarà les sis mocions subsegüents a les interpel·lacions que es van fer en el Ple de la setmana passada.