Notícies

El Ple farà la setmana vinent el debat final de la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social. El Ple també farà dos debats de totalitat i votarà les conclusions de la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya

Dimarts, 29 d'agost de 2017. Palau del Parlament

Reunió de la Junta de Portaveus

Parlament de Catalunya. 2017

Vegeu la galeria d'imatges (2 imatge/s)

El Ple farà, en la sessió de dimecres 6 i dijous 7 de setembre, el debat final de la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social, segons que han acordat aquest matí la Mesa i la Junta de Portaveus. L'ordre del dia també inclou, entre d'altres, els debats de totalitat de dues proposicions de llei, una contra l'abús bancari i l'altra de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, i debatrà i votarà les conclusions de la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya.

El primer Ple ordinari del cinquè període de sessions començarà dimecres de la setmana vinent, 6 de setembre, a les deu del matí, amb la sessió de control, primer amb les preguntes dels grups als consellers i després al president de la Generalitat.

L'ordre del dia acordat aquest matí inclou el debat final de la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social, que van presentar conjuntament JxSí i la CUP i que arribarà al Ple després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Els grups disposaran de tres dies per poder presentar esmenes subsegüents al dictamen, un termini que s'obrirà un cop s'hagi publicat al Butlletí Oficial del Parlament.

També inclou dos debats a la totalitat, de la Proposició de llei de la CUP contra l'abús bancari, a què el PPC hi ha presentat una esmena de retorn, i de la Proposició de llei de JxSí, el PSC i CSQP de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, que es tramita pel procediment d'urgència extraordinària i que té obert el termini perquè els grups hi puguin presentar esmenes a la totalitat.

El Ple també farà el debat i la votació de les conclusions de la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya i el debat sobre la validació del Decret llei 5/2017, de l'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places.

L'ordre del dia també inclou les interpel·lacions dels grups als consellers i el debat i la votació de les mocions subsegüents a les interpel·lacions del darrer Ple del juliol.