Notícies

Presentació del document final de la Convenció Catalana per al Debat sobre el Futur de la Unió Europea

Divendres, 24 de gener de 2003. Palau del Parlament

El president de la Generalitat, Jordi Pujol, va lliurar el passat 24 de gener, en el decurs d'una audiència, al president del Parlament, Joan Rigol, el document final de la Convenció Catalana per al Debat sobre el Futur de la Unió Europea.

Després de l'audiència, tots dos presidents van encapçalar la reunió de la Comissió Política per a la Convenció Catalana per al Debat sobre el Futur de la Unió Europea, a la qual van assistir també el vicepresident primer del Parlament, Higini Clotas; el secretari general i el director executiu del Patronat Català Pro Europa, Carles Gasòliba i Casimir de Dalmau, respectivament, i els representants de les formacions polítiques amb representació parlamentària Ramon Camp i Marcel Riera, de CiU; Josep Maria Vallès i Maria Badia, del PSC; Julio Añoveros, del PP; Joan Ridao i Raimon Escudé, d'ERC, i Rafael Ribó, d'ICV.

Segons que van explicar Jordi Pujol i Joan Rigol en conferència de premsa, les conclusions del document destaquen la necessitat de potenciar el rol i «l'encaix» de les regions amb capacitat legislativa en la Unió Europea i el reconeixement del català, partint de la convicció que «la diversitat cultural i lingüística és un patrimoni al qual la Unió Europea no pot renunciar». El document final recull també la necessitat que la UE desenvolupi un paper clau en el món, que s'aprovi la nova constitució europea i que el nou Tractat de la Unió inclogui expressament la Carta de drets fonamentals dels ciutadans europeus.

Amb aquest document la Convenció Catalana ha fet efectiva una Resolució del Parlament de Catalunya, del 4 d'octubre de 2001, sobre la promoció de la participació del conjunt de la ciutadania catalana en la definició de l'Europa del futur. La Resolució demanava que la Convenció elaborés un conjunt de conclusions i propostes per a traslladar-les des de Catalunya a la Convenció sobre el Futur d'Europa, a les institucions comunitàries, als governs dels estats membres de la UE, a les regions, als ens locals i als països candidats a l'adhesió.

El document, que entrarà oficialment al Parlament el proper 3 de febrer, es presentarà en un acte institucional a la cambra catalana.

Fotos: Parlament de Catalunya