Notícies

El ple aprova la "llei de fosses" i la de política industrial, i acorda que la cambra seguixi tramitant la de consultes populars

Dimecres, 17 de juny de 2009. Palau del Parlament

Els diputats durant la votació de la coneguda com a "llei de fosses"

Parlament de Catalunya. 2009

Vegeu la galeria d'imatges (13 imatge/s)

El ple ha aprovat avui la llei sobre la localització i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, coneguda com a "llei de fosses", i la de política industrial. A més, ha acordat que la cambra continuï tramitant la de consultes populars per via de referèndum.

El ple ha aprovat la "llei de fosses" per 114 vots a favor (CiU, PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA), 14 en contra (PPC) i 3 abstencions (Grup Mixt). El conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, ha destacat que la iniciativa és "pionera a tot l'estat", "pretén donar merescuda resposta als familiars" i "no vol fer cap distinció entre les víctimes". També ha argumentat que la llei té "un objectiu tan ètic que hauria de superar qualsevol diferència política", motiu pel qual ha lamentat que "certs grups no hi donin suport".

Així mateix, ha explicat que "l'acció coherent i compromesa del govern contrasta amb el que passa a altres comunitats de l'estat", i ha recordat que la petició de les famílies és "un dret i alhora un deure" per a les institucions. Finalment, ha recordat les accions que el govern ha dut a terme prèviament a l'aprovació de la llei, com ara l'elaboració del mapa de fosses de Catalunya i les actuacions amb relació a les de Gurb i Cervera.

En el debat, que ha estat seguit des de la zona de convidats de l'hemicicle per membres de diferents entitats relacionades amb la memòria històrica, hi han intervingut també Jaume Bosch (ICV-EUiA), com a relator dels treballs de la comissió i la ponència, Rafael López (PPC) i Albert Rivera (Grup Mixt) per defensar les esmenes dels seus grups, i Santi Vila (CiU), Josep Maria Balcells (PSC-CpC), Maria Mercè Roca (ERC) i Jaume Bosch per posicionar-se en nom dels seus grups. L'aprovació del text ha estat rebuda amb aplaudiments i l'hemicicle dempeus.

La "llei de fosses" emana directament de l'article 54 de l'estatut, complementa la llei del memorial democràtic i concreta normativament la moció 217/VI, sobre la recuperació de la memòria històrica.

L'objectiu principal de la norma és localitzar i, si escau, recuperar i identificar les restes de les persones, tant civils com militars, que van desaparèixer i de les que van ser executades i enterrades en fosses comunes durant la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista, "per reconèixer-ne la dignitat amb independència de les opcions ideològiques, personals o de consciència que les van fer víctimes de la repressió".

Llei de política industrial
El ple també ha aprovat avui el projecte del llei de política industrial, per 67 vots a favor (PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA), 45 en contra (CiU) i 17 abstencions (PPC i Grup Mixt).

Uriel Bertran (ERC), com a relator de la llei, ha explicat l'objectiu de la iniciativa, que vol donar resposta a les necessitats del teixit empresarial millorant els mecanismes i instruments de planificació i de suport a l'entorn i a les condicions de competitivitat de la indústria i les empreses que s'hi relacionen. La norma s'inspira en els principis comunitaris més avançats per aconseguir més competitivitat, innovació, internacionalització, productivitat, cohesió i qualitat de l'ocupació.

Per aconseguir-ho la llei crea un òrgan de participació institucional i de diàleg social: el Consell de Política Industrial de Catalunya, que participarà en la definició d'objectius i la identificació dels instruments de política industrial més adequats per a cada sector i hi garantirà la participació dels agents econòmics i socials. També crea l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, encarregada d'executar les polítiques de la Generalitat en els àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d'inversions i la millora de la productivitat. L'agència integrarà el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial de Catalunya i el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, que quedaran dissolts.

En el debat de la llei hi han participat Eudald Casadesús (CiU), Montserrat Capdevila (PSC-CpC), Uriel Bertran, Santi Rodríguez (PPC), Mercè Civit (ICV-EUiA) i José Domingo (Grup Mixt).

Projecte de llei de consultes populars
El ple també ha decidit que la cambra continuï tramitant el projecte de llei de consultes populars per via de referèndum, després de rebutjar les esmenes a la totalitat que hi han presentat el PPC i el Grup Mixt per 16 vots a favor (PPC i Grup Mixt) i 114 en contra (CiU, PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA).

El conseller de Governació, Jordi Ausàs, ha destacat que és una "llei ambiciosa, moderna i radicalment democràtica" per utilitzar-la "tantes vegades com calgui", i que "persegueix més participació directa de la ciutadania en la presa de decisions i l'increment de la qualitat democràtica del país impulsant mecanismes de participació ciutadana". A més, ha explicat que la llei és "la més ambiciosa possible en l'actual marc jurídic i, per tant, dins les previsions constitucionals", tenint en compte que l'estat és, en última instància, qui haurà d'autoritzar els referèndums.

Així mateix, ha destacat els dos àmbits d'aplicació de la llei, que comporten dos tipus de referèndums, "els de país i els que es facin a l'àmbit municipal", i també que "el govern, el Parlament, els municipis i els ciutadans estaran legitimats per proposar la convocatòria de referèndums", de manera que la llei "exerceix el paper de morter que ens relliga com a país". Finalment, ha expressat el desig que la iniciativa, "a més de dotar Catalunya de maduresa política, sigui útil per apropar-nos al moment que puguem decidir lliurement el nostre futur com a país".

Albert Rivera (Grup Mixt) i Francesc Vendrell (PPC) han intervingut en el debat per defensar les esmenes a la totalitat dels seus grups, mentre que Dolors Batalla (CiU), Lídia Santos (PSC-CpC), Anna Simó (ERC) i Lluís Postigo (ICV-EUiA) ho han fet per fixar la posició dels seus grups.

Finalment, en l'apartat legislatiu la cambra ha rebutjat la proposició de llei de creació de la xarxa de suport a les dones embarassades amb dificultats, presentada pel PPC. El ple ha rebutjat la iniciativa en aprovar l'esmena a la totalitat que hi han presentat els tres grups que donen suport al govern per 66 vots a favor (PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA), 54 en contra (CiU i PPC) i 3 abstencions (Grup Mixt).

Sessió de control i homenatge a Jaume Veray
La sessió de control al president de la Generalitat i al govern s'ha fet, com és habitual, a la represa de la sessió a la tarda. José Montilla ha respost les preguntes que li han formulat: Artur Mas (CiU), sobre la contenció de la despesa i el nou sistema de finançament; Núria Segú (PSC-CpC), sobre la posada en funcionament de la nova terminal de l'aeroport de Barcelona i el seu impacte en l'economia; Joan Puigcercós (ERC), sobre el desplegament de l'estatut i el risc d'involució autonòmica; Daniel Sirera (PPC), sobre el resultat de les eleccions europees; Jordi Miralles (ICV-EUiA), sobre les noves promeses del president del govern de l'estat amb relació al model de finançament, i Albert Rivera (Grup Mixt), sobre el model de gestió de l'aeroport de Barcelona.

D'altra banda, diferents consellers han respost també les preguntes dels grups, sobre la gestió de les polítiques de cooperació (CiU), les previsions d'actuació en matèria de trànsit (CiU), la dessalinitzadora del Prat de Llobregat (PSC-CpC), les gestions i actuacions amb relació a l'expedient d'atermenament que ha iniciat l'estat a les comarques de Girona (ERC), la política d'ajuts en l'àmbit de l'educació (PPC), la recepció de TV3 a les illes Balears (ICV-EUiA) i els resultats de les proves de sisè de primària (Grup Mixt).

Tot seguit, la cambra ha retut homenatge a Jaume Veray, diputat del Grup Parlamentari Popular per la circumscripció de Girona entre el 1984 i el 1988, que va morir el 25 de març de 2008. L'homenatge, l'han seguit des de la llotja familiars i amics de Veray. Dolors Montserrat n'ha fet la glossa, i el ple ha fet un minut de silenci dempeus en memòria seva.

Interpel·lacions
El ple també ha substanciat avui dues interpel·lacions, una sobre la dessalinització en la nova política de l'aigua, que ha presentat ICV-EUiA, i una altra sobre la política de gestió de residus, de CiU. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, les ha respost totes dues.