Notícies

El ple aprova la llei de mesures urgents per a l'habitatge, la d'incorporació de la propietat temporal i compartida al codi civil i la del voluntariat

Dijous, 23 de juliol de 2015. Palau del Parlament

Aplaudiments un cop s'ha aprovat la ILP de mesures urgents per a l'habitatge i la pobresa energètica

Parlament de Catalunya (Job Vermeulen). 2015

Vegeu la galeria d'imatges (24 imatge/s)

El ple ha aprovat aquesta tarda, per unanimitat en la majoria de punts, la llei de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica, fruit d'una iniciativa legislativa popular (ILP). La cambra també ha aprovat la llei del voluntariat i la d'incorporació de la propietat temporal i la propietat compartida al codi civil.

El ple ha aprovat la llei de mesures urgents per a l'habitatge per unanimitat en la majoria de punts, i és la darrera que haurà aprovat aquesta legislatura. El PPC i C's s'han abstingut en dos articles, el 3 i el 7, referents al procediment judicial per a la resolució de situacions de sobreendeutament, i també en el relatiu a les mesures per garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d'habitatges assequibles de lloguer. C's també s'ha abstingut en la votació de l'article 4, referent a l'extensió de la cancel·lació del passiu.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assistit al debat de la llei, fruit d'una ILP impulsada, entre altres entitats, per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

La votació final de la iniciativa, amb 121 vots a favor, ha estat rebuda amb forts aplaudiments per un nombrós grup de representants de les plataformes que l'han impulsada i que han seguit des de l'hemicicle el debat, que ha començat amb les intervencions de Maria Campuzano i Carlos Macías com a representants de la comissió promotora de la ILP.

La llei, que s'ha tramitat pel procediment de màxima urgència, recull mesures per combatre, d'una banda, el sobreendeutament de les persones i les famílies amb relació a l'habitatge, els desnonaments i les situacions de vulnerabilitat que pugui comportar el fet de no tenir llar o quedar-se sense, i, de l'altra, la pobresa energètica.

Entre altres aspectes, preveu supòsits per oferir un lloguer social per un mínim de tres anys en cas de manca d'habitatge i que les administracions garanteixin el reallotjament de les persones en risc d'exclusió residencial durant els processos de desnonament.

Cap de les dues esmenes a l'articulat que mantenia vives el PPC no ha prosperat, i CiU ha transaccionat la seva amb ERC, el PSC, ICV-EUiA i la CUP.
En el debat hi han intervingut Meritxell Roigé (CiU), Roger Torrent (ERC), Jordi Terrades (PSC), Rafael López (PPC), Salvador Milà (ICV-EUiA), Matías Alonso (C's), Quim Arrufat (CUP) i la diputada no adscrita, Marina Geli.

Abans que entrés a l'hemicicle per seguir el debat, la presidenta, Núria de Gispert, ha rebut Colau al despatx d'audiències. Ha estat la primera trobada institucional entre totes dues.

Propietat temporal i compartida

La cambra també ha aprovat la incorporació al llibre cinquè del codi civil de dos capítols sobre la propietat temporal i la propietat compartida, per 100 vots a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP i Marina Geli) i 25 abstencions (PPC i C's).

El capítol dedicat a la propietat temporal atorga al titular d'un bé el seu domini durant un termini determinat, després del qual es converteix en titular successiu, mentre que el de la propietat compartida atorga a un dels dos titulars, el propietari material, l'adquisició d'un bé pel pagament de quotes al propietari formal. Totes dues fórmules tenen per objectiu aportar solucions al problema de l'accés a la propietat de l'habitatge.

En el debat hi han intervingut Elena Ribera (CiU), Pere Aragonès (ERC), Juli Fernandez (PSC), Sergio Santamaría (PPC), Carmen de Rivera (C's), Salvador Milà (ICV-EUiA), Isabel Vallet (CUP) i Marina Geli.

Llei del voluntariat

El ple també ha aprovat aquesta tarda, amb els vots a favor de tots els grups i l'abstenció de la CUP, la llei del voluntariat. CiU, ERC, el PSC, el PPC, ICV-EUiA i C's han retirat totes les esmenes reservades a l'articulat a favor d'una desena de transaccions, que, tret de dues, en què ICV-EUiA s'ha abstingut juntament amb la CUP, han estat aprovades amb els vots de tots els diputats, excepte els del grup mixt.

La llei té per objecte definir i regular el model català de voluntariat i divulgar-lo, fomentar-lo, reconèixer-lo i protegir-lo. Així, regula els drets i deures dels voluntaris i de les entitats de voluntariat, en crea un registre general i estableix el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya com a òrgan consultiu i d'assessorament en la matèria.

En el debat hi han intervingut Violant Cervera (CiU), Pere Bosch (ERC), Eva Granados (PSC), Fernando Sánchez (PPC), Lorena Vicioso (ICV-EUiA), José María Espejo-Saavedra (C's), Quim Arrufat (CUP) i Marina Geli.

Declaració institucional

La cambra ha fet també aquesta tarda una declaració institucional, signada per tots els grups, a favor del garantiment i l'estabilitat de l'atenció integral de les persones amb trastorns mentals i addiccions. La declaració, l'ha llegida el secretari segon, Pere Calbó.