Notícies

295 persones recolliran les signatures de suport a la ILP per regular les associacions de consumidors de cànnabis

Dimarts, 9 de juny de 2015. Palau del Parlament

Una vista general de l'acte d'habilitació de fedataris

Parlament de Catalunya. 2015

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

Dues-centes noranta cinc persones recolliran les signatures de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) per regular les associacions de consumidors de cànnabis. La recollida començarà avui mateix, ja que la comissió de control ja ha lliurat als promotors els plecs segellats, els únics vàlids amb aquesta finalitat.

La presa de possessió dels fedataris, les úniques persones habilitades per recollir els suports a la ILP, anomenada "de la rosa verda", va començar ahir, quan 132 ciutadans van prometre o jurar que vetllaran perquè el procediment s'ajusti a la llei. Avui ho han fet 163 més.

La iniciativa, la impulsen trenta-cinc persones que representen el sector català i espanyol del cànnabis, i té per objecte establir el model d'activitat de les associacions de consumidors d'aquesta substància, i també l'organització i el funcionament tant d'aquestes associacions com dels seus clubs i les normes generals perquè puguin constituir-se. Així mateix, estableix normes per al cultiu, un registre i control de distribució, i mesures de control higiènic i sanitari, i també dedica un títol a programes de prevenció de riscos i reducció de danys.

El president de la comissió de control, el magistrat de la sala social del Tribunal Superior de Justícia, Daniel Bartomeus, ha animat els promotors de la ILP a portar-la endavant "controlant la puresa del procés", i ha dit que la iniciativa és "molt indicada", perquè "té a veure amb l'ús responsable del cànnabis" i vol establir "un marc legal segur per al seu consum", "un àmbit en què les ambigüitats porten problemes".

Ara els impulsors de la iniciativa disposen de cent vint dies per aconseguir el mínim de cinquanta mil signatures vàlides perquè en comenci la tramitació pròpiament parlamentària.