Notícies

Josep Piqué i Jordi William Carnes renuncien a l'escó de diputat

Dimarts, 18 de setembre de 2007. Palau del Parlament

Josep Piqué en el Ple del 28 de març de 2007

Parlament de Catalunya. 2007

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La Mesa, reunida aquest matí en sessió ordinària, ha fet efectiva la renúncia a la condició de diputats presentada per Josep Piqué i per Jordi William Carnes. Piqué deixa l'escó després d'haver dimitit com a president del PP de Catalunya, mentre que Carnes deixa el Parlament per dedicar-se plenament a les seves funcions com a tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.

Les vacants seran cobertes pel següent membre de cadascuna de les llistes electorals dels fins ara diputats. Així, l'escó de Josep Piqué serà ocupat per Josep Llobet, i el de Jordi William Carnes, per Teresa Estruch. Tots dos ja havien estat diputats la passada legislatura.

Acords de Mesa

Per altra banda la Mesa ha admès a tràmit el Projecte de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, en relació amb el personal facultatiu i tècnic del cos de Mossos d'Esquadra; 10 propostes de resolució presentades per grups de l'oposició, 55 respostes de membres del Govern a preguntes per escrit presentades pels diputats i 132 noves preguntes.

També s'han tramitat quatre informes de fiscalització elaborats per la Sindicatura de Comptes sobre l'Institut Europeu de la Mediterrània (exercici 2005), l'Empresa Municipal de Serveis Comunitaris, SA de l'Ajuntament de Lleida (exercicis 1999-2003), BASE-Gestió d'Ingresos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona (exercici 2004) i un darrer informe relatiu a l'agregat de les universitats públiques de Catalunya (exercicis 2004 i 2005).

A petició del Grup Mixt, la Mesa ha concedit noves pròrrogues en el termini de presentació d'esmenes a l'articulat dels projectes de llei de contractes de conreu i del Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya.

També s'ha acordat ampliar fins el dia 4 de desembre el període de recollida de signatures a favor de la iniciativa legislativa popular per una Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge, a petició de la comissió promotora.