Notícies

El Parlament aprova les lleis de l'Institut de Seguretat de Catalunya, del telèfon d'urgències 112 i de reforma de l'Institut Català de la Salut, en el darrer ple del període de sessions

Dimecres, 18 de juliol de 2007. Saló de Sessions

Els diputats votant la Llei de reforma de l'ICS

Parlament de Catalunya. 2007

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament ha aprovat aquest matí, en el darrer ple de l'actual període de sessions, les lleis de l'Institut de Seguretat de Catalunya (ISC), de regulació del servei públic d'atenció de trucades d'urgència i creació de l'entitat de dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya, i de reforma de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Amb aquestes tres ja són deu les lleis que ha aprovat la cambra aquesta VIII legislatura. És previst que el pròxim període de sessions comenci amb el debat de política general, el primer de la legislatura, que probablement serà els dies 25, 26 i 27 de setembre.

El Projecte de llei de creació de l'Institut de Seguretat de Catalunya (ISC) ha estat aprovat per 116 vots a favor (CiU, PSC-CpC, ERC, PPC i ICV-EUiA) i tres abstencions (Grup Mixt). En el debat de la iniciativa, hi han participat Jaume Bosch (primer com a relator dels treballs de la Comissió i després en nom d'ICV-EUiA), Elena Ribera (CiU), Daniel Sirera (PPC), José Domingo (Grup Mixt), David Pérez (PSC-CpC) i Patrícia Gomà (ERC).

L'ISC té per objectiu unificar en una nova entitat autònoma que dependrà del Departament d'Interior els serveis de l'Escola de Policia de Catalunya i de l'Escola de Bombers i de Seguretat Civil de Catalunya, situades a Mollet del Vallès. Amb aquesta unificació es pretén crear un únic centre de formació i recerca per adquirir les qualificacions i competències professionals en l'àmbit de la seguretat i la protecció civil, i promoure l'estudi i la recerca en aquest l'àmbit.

La Llei de regulació del servei públic d'atenció de trucades d'urgència i de creació de l'entitat de dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya s'ha aprovat per unanimitat. Han protagonitzat el debat Jordi Miralles (primer com a relator i després en representació d'ICV-EUiA), Daniel Sirera (PPC), José Domingo (Grup Mixt), Elena Ribera (CiU), Judit Carreras (PSC-CpC) i Patrícia Gomà (ERC).

Aquesta Llei comporta la implantació definitiva del telèfon 112 com un servei universal, gratuït, permanent i únic per a tot l'àmbit europeu. A Catalunya serà de competència exclusiva de la Generalitat. El 112 funciona al Principat des de l'1 de febrer de 1999, però fins ara s'han mantingut actius la resta de números d'emergència, que amb l'entrada en vigor d'aquesta iniciativa aniran sent substituïts pel 112. L'objectiu de la Llei és oferir una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada quan es rebin trucades des de territori català en cas d'urgències sanitàries, extinció d'incendis, salvaments, seguretat ciutadana i protecció civil.

La tercera i darrera iniciativa que ha aprovat el Ple és la que reforma l'Institut Català de la Salut (ICS). Ha comptat amb 120 vots a favor (CiU, PSC-CpC, ERC, PPC i ICV-EUiA) i 2 abstencions (Grup Mixt). Aquest Projecte de llei ha arribat al Ple negociant-se entre els grups fins al darrer moment, cosa que ha obligat a alterar l'ordre del dia i fins i tot a suspendre la sessió durant cinc minuts abans de començar-ne el debat. Hi han intervingut Núria Segú, com a relatora i també en nom del PSC-CpC, Francesc Sancho (CiU), Belén Pajares (PPC), José Domingo (Grup Mixt), Uriel Bertran (ERC) i Lluís Postigo (ICV-EUiA).

Amb aquesta Llei l'ICS passa a ser una empresa pública adscrita al Departament de Salut, amb autonomia de funcionament i de gestió, que podrà contractar serveis i activitats juntament amb el Servei Català de la Salut. Així mateix, la Llei estableix una gestió desconcentrada o descentralitzada territorialment de l'ens, per al qual preveu també tres tipus de contractació de personal: estatutari dels serveis de salut, funcionari i laboral.

D'altra banda, el Ple ha rebutjat la Proposició de llei reguladora de l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitat acompanyades de gossos d'assistència, de CiU. Aquesta iniciativa no es tramitarà perquè s'ha aprovat l'esmena a la totalitat que hi han presentat conjuntament els grups del PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA.