Notícies

La presidenta nomena Oriol Junqueras cap de l'oposició

Dimecres, 9 de gener de 2013. Palau del Parlament

De Gispert i Junqueras el desembre, durant la ronda de consultes per proposar candidat a la presidència de la Generalitat

Parlament de Catalunya. 2013

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La presidenta, Núria de Gispert, ha signat, aquest matí, la resolució que nomena Oriol Junqueras (ERC) cap de l'oposició, en ser el president del grup parlamentari de l'oposició amb més escons a la cambra. Aquesta figura està regulada per la llei 13/2008 de la presidència de la Generalitat i del govern.

De Gispert ha signat la resolució després de la reunió de la mesa d'aquest matí, on ha informat del nomenament en compliment de l'esmentada llei.

En legislatures anteriors han estat caps de l'oposició Artur Mas (VII i VIII legislatures), i, a la passada legislatura, primer ho va ser Joaquim Nadal i després Xavier Sabaté.

Segons la llei de la presidència de la Generalitat i del govern, la regulació de la figura del cap de l'oposició és subjecta als punts següents:

1. És cap de l'oposició el diputat o diputada que exerceix la presidència del grup parlamentari de l'oposició amb més escons al Parlament. L'empat a escons, si n'hi ha, es resol a favor del grup que hagi obtingut més vots a les eleccions.

2. El president o presidenta del Parlament declara la condició de cap de l'oposició per mitjà d'una resolució.

3. La condició de cap de l'oposició es perd per alguna de les causes següents:

a) Per finiment de la legislatura.

b) Per la pèrdua de la condició de diputat o diputada o la suspensió dels drets i deures parlamentaris.

c) Per la pèrdua de la condició de president o presidenta del grup parlamentari.

4. Són atribucions del cap o la cap de l'oposició, sens perjudici de les que li corresponen com a diputat o diputada:

a) Ésser consultat, a iniciativa del president o presidenta de la Generalitat, sobre els assumptes de més importància per a Catalunya.

b) Proposar millores a l'acció de govern.

5. El cap o la cap de l'oposició, sens perjudici dels drets que li corresponen com a diputat o diputada, té els drets següents:

a) Tenir el tractament d'honorable senyor o honorable senyora.

b) Ésser ordenat protocol·làriament en el lloc immediatament posterior als expresidents de la Generalitat.

c) Percebre les retribucions que determini el Parlament amb càrrec al seu pressupost.

d) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per exercir les seves atribucions, dels quals mitjans l'ha de proveir el Parlament.

En relació a l'apartat 'c' de la llei, la retribució del cap de l'oposició és la que correspon com a president de grup parlamentari.