Notícies

El Parlament accepta la renúncia de deu dels onze membres del Conca

Dimarts, 8 de novembre de 2011. Palau del Parlament

Membres del Conca a la primera reunió després del seu nomenament

Parlament de Catalunya. 2011

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La mesa ha acceptat avui la renúncia irrevocable presentada per deu dels onze membres del plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca), entre les quals la del seu president, Francesc Guardans.

Deu membres de l'organisme van presentar ahir al registre del Parlament les respectives cartes de renúncia al càrrec. A més de Guardans, hi han renunciat Xavier Antich, Manel Camp, Juli Capella, Jordi Coca, Manuel Forcano, Chantal Grande, Sílvia Munt, Marta Oliveres i Rosa Vergés. Només continua en el càrrec Pilar Parcerisas.

El ple del Parlament va elegir el 21 de gener del 2009 els onze primers membres del Conca, que van prendre possessió del càrrec el 26 de gener. El primer president va ser Xavier Bru de Sala, que el setembre del 2009 va dimitir el càrrec i va deixar el consell. Francesc Guardans va ser nomenat nou president, i el març del 2010 el Parlament va designar Manel Camp per ocupar la vacant deixada per Bru de Sala.

El Conca té per objecte assessorar el govern en el conjunt de la política cultural i organitzar la política de suport i promoció de la creació artística. Concretament, ha de vetllar pel desenvolupament de l'activitat cultural, col·laborar en l'ordenament de la política cultural pel que fa a la creació artística, i organitzar la política de suport i de promoció de la creació artística i cultural, segons que fixa la llei 6/2008, del 13 de maig, de creació de l'organisme.

Segons aquesta llei, que actualment és en procés parlamentari de modificació dins un dels anomenats projectes 'òmnibus', el plenari del Conca és integrat per onze membres, nomenats pel Parlament per un mandat de cinc anys. Correspon al president de la Generalitat elaborar la proposta de llista de membres del consell i presentar-la al Parlament, el qual ha d'acceptar o rebutjar la totalitat de la llista per majoria absoluta en una primera votació o per majoria simple en una segona votació. Correspon també al president de la Generalitat nomenar com a president un dels membres del Conca, havent escoltat el plenari.