Notícies

Nota informativa sobre la reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus

Dimarts, 12 de desembre de 2006.

Parlament de Catalunya. 2006

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La Mesa i la Junta de Portaveus han fixat aquesta tarda l'ordre del dia del pròxim Ple ordinari que es farà dijous 21 de novembre. Aquest Ple inclourà la primera sessió de preguntes al president de la Generalitat, José Montilla, que es farà a partir de les quatre de la tarda.

El Ple, que començarà a les deu del matí, inclourà les designacions dels set senadors que han de representar la Generalitat, els tretze membres del Consell Assessor de RTVE a Catalunya, tres síndics de la Sindicatura de Comptes, tres membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), tres vocals del Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya, i cinc membres del Consell Superior de Cooperació.

Els grups parlamentaris tenen temps fins dilluns 18 de desembre, a les dues del migdia, per presentar els candidats a ocupar tots aquests càrrecs. Abans del Ple, els candidats a senadors, síndics de la Sindicatura de Comptes i consellers del CAC hauran de comparèixer davant les respectives comissions perquè aquestes avaluïn la idoneïtat dels candidats.

La sessió de preguntes al president de la Generalitat i als membres del Govern serà dijous a partir de les quatre. Els sis grups parlamentaris de la cambra podran fer una pregunta al president José Montilla, que hauran de presentar al Registre del Parlament abans de les dotze del migdia de dimarts 19 de desembre.

Pel que fa a les preguntes al Govern, a la reunió d'avui s'ha acordat que en cada Ple CiU en podrà presentar dues i la resta de grups una, a excepció del Grup Mixt que podrà formular una pregunta al Govern cada dos plens.

Pel que fa a les interpel·lacions, CiU en podrà presentar dues o tres, en plens alterns, i la resta de grups una per ple, a excepció del Grup Mixt que en podrà formular una cada dos plens.

Calendari de plens

La Mesa i la Junta de Portaveus han acordat el calendari de plens per al període de sessions vinent, que anirà del 15 de gener fins al 31 de juliol i que inclou una previsió de dotze sessions. S'ha acordat fer dos plens el mes, en setmanes alternes. A partir del gener, els plens tindran una durada de dos dies i es faran dimecres i dijous. Les sessions de preguntes al president de la Generalitat es faran dimecres a les quatre.

El primer Ple del pròxim període de sessions serà el 31 de gener i l'1 de febrer. La resta de plens es faran els dies 14 i 15 de febrer, 28 de febrer i 1 de març, 14 i 15 de març, 28 i 29 de març, 18 i 19 d'abril, 2 i 3 de maig, 30 i 31 de maig, 13 i 14 de juny, 27 i 28 de juny, 11 i 12 de juliol, i 25 i 26 de juliol.

Jordi Valls renuncia a l'acta de diputat

Per altra banda, la Mesa ha acceptat la renúncia a l'acta de diputat presentada per Jordi Valls, el qual ha estat nomenat president de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Valls serà substituït per Flora Vilalta, que ja havia estat diputada la passada legislatura.

La Mesa ha admès a tràmit 12 propostes de resolució (8 del Grup del PPC i 4 del Grup de CiU), 112 preguntes al Govern a respondre per escrit (70 de CiU i 42 del PPC), 2 informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre l'Institut Català del Sòl (2003) i sobre despeses en assistència hospitalària amb mitjans aliens, un informe del CAC sobre pluralisme en la televisió i ràdio (maig 2006), i un informe del Síndic de Greuges sobre la protecció socials dels treballadors autònoms.