Sessions tingudes

Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (CERIE) - XIII-XIV Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 6, ordinària 20/05/2022 - 10:00h
Sessió núm. 5, ordinària 22/04/2022 - 10:00h
Sessió núm. 4, ordinària 18/03/2022 - 10:00h
Sessió núm. 3, ordinària 18/02/2022 - 10:00h
Sessió núm. 2, ordinària 21/01/2022 - 10:15h
Sessió núm. 1, constitutiva 02/11/2021 - 19:00h