Sessions tingudes

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles - XII Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 8, ordinària 14/07/2020 - 15:00h
Sessió núm. 7, ordinària 20/11/2019 - 15:00h
Sessió núm. 6, ordinària 17/07/2019 - 15:00h
Sessió núm. 5, ordinària 27/03/2019 - 15:00h
Sessió núm. 4, ordinària 30/01/2019 - 15:00h
Sessió núm. 3, ordinària 28/11/2018 - 15:00h
Sessió núm. 2, ordinària 31/10/2018 - 15:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 13/09/2018 - 14:30h