Sessions tingudes

Intergrup per Palestina - XII Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 4, ordinària 30/10/2019 - 15:00h
Sessió núm. 3, ordinària 14/03/2019 - 10:00h
Sessió núm. 2, ordinària 14/02/2019 - 10:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 15/11/2018 - 12:00h