Sessions tingudes

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XII Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 1, ordinària 04/12/2018 - 15:00h