Sessions tingudes

Intergrup del Poble Gitano - XII Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 9, ordinària 16/11/2020 - 17:00h
Sessió núm. 8, ordinària 20/01/2020 - 17:00h
Sessió núm. 7, ordinària 18/11/2019 - 17:00h
Sessió núm. 6, ordinària 16/09/2019 - 17:00h
Sessió núm. 5, ordinària 17/06/2019 - 17:00h
Sessió núm. 4, ordinària 11/03/2019 - 17:00h
Sessió núm. 3, ordinària 18/02/2019 - 17:00h
Sessió núm. 2, ordinària 21/01/2019 - 17:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 12/11/2018 - 16:00h