Sessions tingudes

Comissió del Síndic de Greuges (CSG) - XII Legislatura
Sessió Data i hora

Anterior

Pàgina 2 de 2

Sessió núm. 2, ordinària 25/06/2018 - 15:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 25/04/2018 - 13:15h