Sessions tingudes

Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius - XII Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 3, ordinària 27/11/2020 - 12:00h
Sessió núm. 2, ordinària 16/10/2020 - 12:00h
Sessió núm. 1, ordinària 14/02/2020 - 12:00h