Sessions tingudes

Intergrup per a la Protecció dels Refugiats a Catalunya - XI Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 3, ordinària 10/07/2017 - 15:00h
Sessió núm. 2, ordinària 12/06/2017 - 15:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 08/05/2017 - 15:00h