Sessions tingudes

Comissió d'Investigació sobre les Actuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d'Espanya (CIASC) - XI Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 2, ordinària 09/05/2017 - 15:30h
Sessió núm. 1, constitutiva 21/04/2017 - 09:15h