Sessions tingudes

Comissió d'Estudi de l'Emprenedoria i dels Autònoms (CEEA) - XI Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 3, ordinària 06/07/2017 - 10:00h
Sessió núm. 2, ordinària 08/06/2017 - 13:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 23/03/2017 - 18:45h