Sessions tingudes

Grup de Treball sobre la Protecció dels Refugiats a Catalunya - XI Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 3, ordinària 10/04/2017 - 15:00h
Sessió núm. 2, ordinària 13/03/2017 - 15:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 13/02/2017 - 15:30h