Sessions tingudes

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles - XI Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 7, ordinària 20/06/2017 - 15:00h
Sessió núm. 6, ordinària 09/05/2017 - 15:00h
Sessió núm. 5, ordinària 28/03/2017 - 15:00h
Sessió núm. 4, ordinària 14/02/2017 - 15:00h
Sessió núm. 3, ordinària 13/12/2016 - 15:00h
Sessió núm. 2, ordinària 08/11/2016 - 14:30h
Sessió núm. 1, constitutiva 12/07/2016 - 11:00h