Sessions tingudes

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura
Sessió Data i hora

Anterior

Pàgina 2 de 2

Sessió núm. 5, ordinària 07/07/2016 - 14:50h
Sessió núm. 4, ordinària 23/06/2016 - 10:00h
Sessió núm. 3, ordinària 26/05/2016 - 14:45h
Sessió núm. 2, ordinària 28/04/2016 - 12:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 31/03/2016 - 11:00h