Sessions tingudes

Intergrup del Poble Gitano - XI Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 5, ordinària 30/03/2017 - 17:00h
Sessió núm. 4, ordinària 18/07/2016 - 18:00h
Sessió núm. 3, ordinària 20/06/2016 - 18:00h
Sessió núm. 2, ordinària 23/05/2016 - 18:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 18/04/2016 - 18:00h