Sessions tingudes

Grup de Treball de Revisió del Model dels Centres d'Internament d'Estrangers - X Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 6, ordinària 09/06/2015 - 16:00h
Sessió núm. 5, ordinària 21/04/2015 - 16:00h
Sessió núm. 4, ordinària 12/03/2015 - 16:00h
Sessió núm. 3, ordinària 12/02/2015 - 16:00h
Sessió núm. 2, ordinària 15/01/2015 - 16:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 17/12/2014 - 14:00h