Sessions tingudes

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS) - X Legislatura
Sessió Data i hora

Anterior

Pàgina 3 de 3

Sessió núm. 2, ordinària 07/02/2013 - 12:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 29/01/2013 - 12:45h