Sessions tingudes

Intergrup de Suport a la Bicicleta - X Legislatura
Sessió Data i hora

Pàgina 1 de 1

Sessió núm. 4, ordinària 17/03/2015 - 17:00h
Sessió núm. 3, ordinària 25/11/2014 - 17:00h
Sessió núm. 2, ordinària 15/07/2014 - 17:00h
Sessió núm. 1, constitutiva 11/06/2014 - 14:00h