Acords de les sessions

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP) - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 10 de novembre de 2020
Hora:
15:15h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
66

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'evolució de l'aplicació StopCovid19Cat

  Número d'expedient: 250-01225/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'ús de la llengua de signes en les comunicacions del Govern i les entitats que en depenen

  Número d'expedient: 290-00902/12

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'ús de la llengua de signes en les comunicacions del Govern i les entitats que en depenen

  Número d'expedient: 250-01236/12

  S'adopta la Resolució. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 4

  Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions públiques

  Número d'expedient: 290-00903/12

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 5

  Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions públiques

  Número d'expedient: 250-01237/12

  S'adopta la Resolució. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 6

  Proposta de resolució de suport i agraïment als professionals que fan tasques per a afrontar la crisi de la Covid-19 i de llur protecció efectiva davant d'actes d'assetjament o assenyalament per aquest fet

  Número d'expedient: 250-01245/12

  S'adopta la Resolució. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 7

  Proposta de resolució de suport i agraïment als professionals que fan tasques per a afrontar la crisi de la Covid-19 i de llur protecció efectiva davant d'actes d'assetjament o assenyalament per aquest fet

  Número d'expedient: 290-00904/12

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 8

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels treballadors públics

  Número d'expedient: 250-01269/12

  S'adopta la Resolució. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 9

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels treballadors públics

  Número d'expedient: 290-00905/12

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 10

  Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita contra els efectes de la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01270/12

  S'adopta la Resolució. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 11

  Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita contra els efectes de la Covid-19

  Número d'expedient: 290-00906/12

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 12

  Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna la Generalitat a pagar els deutes als ajuntaments

  Número d'expedient: 250-01315/12

  S'adopta la Resolució. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 13

  Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna la Generalitat a pagar els deutes als ajuntaments

  Número d'expedient: 290-00907/12

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'escletxa digital a la universitat

  Número d'expedient: 250-01460/12

  S'adopta la Resolució. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'escletxa digital a la universitat

  Número d'expedient: 290-00908/12

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les adjudicacions de contractes a l'empresa Seidor

  Número d'expedient: 354-00392/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les adjudicacions de contractes a l'empresa Seidor

  Número d'expedient: 355-00240/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació de l'Agència Espacial de Catalunya i les inversions en plena pandèmia

  Número d'expedient: 354-00400/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació de l'Agència Espacial de Catalunya i les inversions en plena pandèmia

  Número d'expedient: 355-00241/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació de l'Agència Espacial de Catalunya

  Número d'expedient: 354-00401/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 21

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació de l'Agència Espacial de Catalunya

  Número d'expedient: 355-00242/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic o d'altres discriminacions en l'àmbit de la funció pública

  Número d'expedient: 356-00859/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic o d'altres discriminacions en l'àmbit de la funció pública

  Número d'expedient: 357-01000/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'Alfred Bosch i Pascual, exconseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d'assetjament sexual que hi hauria hagut al departament durant el seu mandat

  Número d'expedient: 356-00860/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'Alfred Bosch i Pascual, exconseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d'assetjament sexual que hi hauria hagut al departament durant el seu mandat

  Número d'expedient: 357-01001/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre l'anàlisi i les propostes per a impulsar les noves tecnologies

  Número d'expedient: 356-00904/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre l'anàlisi i les propostes per a impulsar les noves tecnologies

  Número d'expedient: 357-01002/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 28

  Sol·licitud de compareixença del director gerent en funcions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre les adjudicacions de contractes a l'empresa Seidor

  Número d'expedient: 356-00913/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 29

  Sol·licitud de compareixença del director gerent en funcions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre les adjudicacions de contractes a l'empresa Seidor

  Número d'expedient: 357-01003/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 30

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01906/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 31

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 353-01063/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 32

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya en l'àmbit de la sanitat amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01907/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 33

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya en l'àmbit de la sanitat amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 353-01064/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 34

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya en l'àmbit de la funció pública amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01908/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 35

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya en l'àmbit de la funció pública amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 353-01065/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 36

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya en l'àmbit de la sanitat amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01909/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 37

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya en l'àmbit de la sanitat amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 353-01066/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 38

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya en l'àmbit de la funció pública amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01910/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 39

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya en l'àmbit de la funció pública amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 353-01067/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 40

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Sindicat d'Infermeria SATSE amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01911/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 41

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Sindicat d'Infermeria SATSE amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 353-01068/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 42

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació General del Treball amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01912/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 43

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació General del Treball amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 353-01069/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 44

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01913/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 45

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 353-01070/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 46

  Proposta d'audiència en ponència d'Anna García Altés, responsable de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01967/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 47

  Proposta d'audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01968/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 48

  Proposta d'audiència en ponència de Jaume Puig Junoy, professor titular de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01969/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 49

  Proposta d'audiència en ponència de Vicente Ortún, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01970/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 50

  Proposta d'audiència en ponència de Manel Balcells, president del Consell Assessor de Salut, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01971/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 51

  Proposta d'audiència en ponència de Marisol Rodríguez, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01972/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 52

  Proposta d'audiència en ponència de Francisco Longo, professor i director del Centre de Governança Pública d'ESADE, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01973/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 53

  Proposta d'audiència en ponència de Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01974/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 54

  Proposta d'audiència en ponència de Rosa Vidal, ex-interventora general de la Generalitat, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01975/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 55

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01976/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 56

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01977/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 57

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01978/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 58

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 353-01071/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 59

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió Catalana d'Hospitals amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01979/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 60

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió Catalana d'Hospitals amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 353-01072/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 61

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01980/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 62

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01981/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 63

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01982/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 64

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 352-01983/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 65

  Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 200-00016/12

  S'adopta l'acord sobre les compareixences proposades. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 66

  Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  Número d'expedient: 200-00016/12

  Es nomena la Ponència que ha d'elaborar l'informe. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pàgina 1 de 1