Acords de les sessions

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP) - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 27 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
41

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en funció pública

  Número d'expedient: 250-01323/12

  Es rebutja. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller d'Interior sobre la contractació del programa d'intel·ligència artificial Govern de la Dada

  Número d'expedient: 355-00229/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller d'Interior sobre la contractació del programa d'intel·ligència artificial Govern de la Dada

  Número d'expedient: 354-00350/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació del programa d'intel·ligència artificial Govern de la Dada

  Número d'expedient: 354-00351/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació del programa d'intel·ligència artificial Govern de la Dada

  Número d'expedient: 355-00230/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics

  Número d'expedient: 354-00374/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics

  Número d'expedient: 355-00231/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els tràmits i la situació del pla del nou campus administratiu de la Generalitat

  Número d'expedient: 355-00232/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els tràmits i la situació del pla del nou campus administratiu de la Generalitat

  Número d'expedient: 354-00375/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l'acord amb la Cambra de Comerç de Barcelona per a impulsar el Centre Blockchain de Catalunya

  Número d'expedient: 354-00377/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l'acord amb la Cambra de Comerç de Barcelona per a impulsar el Centre Blockchain de Catalunya

  Número d'expedient: 355-00233/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l'endarreriment de la posada en marxa de l'aplicació Radar Covid

  Número d'expedient: 355-00234/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l'endarreriment de la posada en marxa de l'aplicació Radar Covid

  Número d'expedient: 354-00378/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els fets que han portat els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors a interposar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

  Número d'expedient: 355-00235/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els fets que han portat els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors a interposar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

  Número d'expedient: 354-00382/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la demanda de diversos sindicats per vulneració de la llibertat sindical

  Número d'expedient: 354-00383/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la demanda de diversos sindicats per vulneració de la llibertat sindical

  Número d'expedient: 355-00236/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la demanda presentada per Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors per vulneració de llibertat sindical

  Número d'expedient: 354-00384/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la demanda presentada per Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors per vulneració de llibertat sindical

  Número d'expedient: 355-00237/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Marta Felip Torres, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè expliqui el pla d'actuació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

  Número d'expedient: 356-00867/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Marta Felip Torres, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè expliqui el pla d'actuació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

  Número d'expedient: 357-00959/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè presenti l'estudi sobre la bretxa digital en les persones ateses pel tercer sector

  Número d'expedient: 357-00960/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè presenti l'estudi sobre la bretxa digital en les persones ateses pel tercer sector

  Número d'expedient: 356-00874/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu de la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics

  Número d'expedient: 356-00876/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu de la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics

  Número d'expedient: 357-00961/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Felip Puig, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu de la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics

  Número d'expedient: 356-00877/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Felip Puig, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu de la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics

  Número d'expedient: 357-00962/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el pla d'actuacions immediates de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

  Número d'expedient: 356-00883/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el pla d'actuacions immediates de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

  Número d'expedient: 357-00963/12

  S'aprova. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 30

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació pública durant l'estat d'alarma

  Número d'expedient: 355-00193/12

  La sessió informativa s'ha tingut. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 31

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins i temporals del sector públic català i l'aplicació de la doctrina de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

  Número d'expedient: 355-00195/12

  La sessió informativa s'ha tingut. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de correus electrònics de caire polític que s'han enviat als servidors públics de la Generalitat des de l'inici de la legislatura

  Número d'expedient: 311-01099/12

  Se substancia. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a l'enviament de correus electrònics de caire polític als servidors públics de la Generalitat

  Número d'expedient: 311-01100/12

  Se substancia. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública per a protegir els servidors públics de la Generalitat de pressions polítiques per part del Govern

  Número d'expedient: 311-01101/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la vulneració del principi de neutralitat en període electoral per l'enviament de correus electrònics de caire polític als servidors públics de la Generalitat

  Número d'expedient: 311-01102/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre

  Número d'expedient: 311-01108/12

  Se substancia. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la il·legalitat de l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre

  Número d'expedient: 311-01109/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els senyalaments ideològics a què pot donar lloc l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre

  Número d'expedient: 311-01110/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la diferenciació entre treballadors a què pot donar lloc l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre

  Número d'expedient: 311-01111/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la defensa dels treballadors que quedin senyalats políticament com a conseqüència de l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre

  Número d'expedient: 311-01112/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'eina jurídica d'adopció de l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament

  Número d'expedient: 311-01113/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pàgina 1 de 1