Acords de les sessions

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) - XII Legislatura

Dia:
Dijous, 16 de maig de 2019
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala 1
Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria
Número d'acords:
97

Pŕgina 1 de 1

 • 1

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Tčcnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00869/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 2

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Tčcnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00354/12

  S'aprova. CMAS

 • 3

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrňnoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00872/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 4

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrňnoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00355/12

  S'aprova. CMAS

 • 5

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers de Forests a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00880/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 6

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers de Forests a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00356/12

  S'aprova. CMAS

 • 7

  Proposta d'audičncia en pončncia de Leo Bejarano, president del Col·legi d'Ambientňlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00956/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 8

  Proposta d'audičncia en pončncia de Leo Bejarano, president del Col·legi d'Ambientňlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00357/12

  S'aprova. CMAS

 • 9

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Ambientňlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01004/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 10

  Proposta d'audičncia en pončncia de Margarida Salvadó i Costa, en representació del Col·legi de Biňlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00957/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 11

  Proposta d'audičncia en pončncia de Margarida Salvadó i Costa, en representació del Col·legi de Biňlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00358/12

  S'aprova. CMAS

 • 12

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tčcnics Industrials de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00965/12

  Es rebutja. CMAS

 • 13

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00870/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 14

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00359/12

  S'aprova. CMAS

 • 15

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00951/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 16

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00997/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 17

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00871/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 18

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00360/12

  S'aprova. CMAS

 • 19

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00952/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 20

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00998/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 21

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Agrŕria de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00874/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 22

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Agrŕria de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00361/12

  S'aprova. CMAS

 • 23

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut Agrícola de Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00875/12

  Es rebutja. CMAS

 • 24

  Proposta d'audičncia en pončncia de Baldiri Ros, en representació de l'Institut Agrícola Catalŕ de Sant Isidre, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00959/12

  Es rebutja. CMAS

 • 25

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00873/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 26

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00362/12

  S'aprova. CMAS

 • 27

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00876/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 28

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00363/12

  S'aprova. CMAS

 • 29

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Rovira, en representació del Consorci Forestal de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00953/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 30

  Proposta d'audičncia en comissió de Joan Rovira, en representació del Consorci Forestal de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00999/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 31

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00877/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 32

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00364/12

  S'aprova. CMAS

 • 33

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació de Rematants i Serradors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00970/12

  Es rebutja. CMAS

 • 34

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut Catalŕ del Suro amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00878/12

  Es rebutja. CMAS

 • 35

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Centre de Recerca Ecolňgica i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00879/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 36

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Centre de Recerca Ecolňgica i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00365/12

  S'aprova. CMAS

 • 37

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de Recerca d'Ecologia i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00966/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 38

  Proposta d'audičncia en comissió de Joan Pino Vilalta, director del Centre de Recerca Ecolňgica i Aplicacions Forestals de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01011/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 39

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre Tecnolňgic Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00967/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 40

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre Tecnolňgic Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00366/12

  S'aprova. CMAS

 • 41

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Centre de la Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00881/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 42

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Centre de la Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00367/12

  S'aprova. CMAS

 • 43

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Maria Vila d'Abadal i Serra, vicepresident del Centre de la Propietat Forestal, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00969/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 44

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Agrupació d'Agents Rurals de Catalunya de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00948/12

  Es rebutja. CMAS

 • 45

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Agrupació d'Agents Rurals de Catalunya de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01013/12

  Es rebutja. CMAS

 • 46

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Professional d'Agents Rurals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00949/12

  Es rebutja. CMAS

 • 47

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del col·lectiu Conservació.cat amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00950/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 48

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del col·lectiu Conservació.cat amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00368/12

  S'aprova. CMAS

 • 49

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Conservació.cat - Col·lectiu de Professionals de la Conservació de la Natura de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00976/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 50

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Conservació.cat amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00995/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 51

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels presidents dels parcs naturals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00954/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 52

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels presidents dels parcs naturals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00369/12

  S'aprova. CMAS

 • 53

  Proposta d'audičncia en comissió de Narcís Coll, en representació dels presidents dels parcs naturals, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01000/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 54

  Proposta d'audičncia en comissió de Xavier Puig, en representació dels directors dels parcs naturals, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01001/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 55

  Proposta d'audičncia en pončncia de Mariŕ Martí Viudes, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00964/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 56

  Proposta d'audičncia en pončncia de Mariŕ Martí Viudes, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00370/12

  S'aprova. CMAS

 • 57

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00958/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 58

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00371/12

  S'aprova. CMAS

 • 59

  Proposta d'audičncia en pončncia de Marc Vilahur Chiaraviglio, president d'Obrador del Tercer Sector Ambiental, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00972/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 60

  Proposta d'audičncia en pončncia de Mireia Salazar Gabarró, responsable de l'ŕrea jurídica de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00973/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 61

  Proposta d'audičncia en pončncia de Mireia Salazar Gabarró, responsable de l'ŕrea jurídica de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00372/12

  S'aprova. CMAS

 • 62

  Proposta d'audičncia en comissió de Marc Vilahur, en representació de la Xarxa de Conservació de la Natura, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01003/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 63

  Proposta d'audičncia en pončncia de Marc Vilahur, en representació de la Xarxa Custňdia del Territori, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00955/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 64

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00960/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 65

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00373/12

  S'aprova. CMAS

 • 66

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01005/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 67

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00961/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 68

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00374/12

  S'aprova. CMAS

 • 69

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01006/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 70

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00375/12

  S'aprova. CMAS

 • 71

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00962/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 72

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01007/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 73

  Proposta d'audičncia en pončncia de Martí Boada i Juncŕ, professor de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00963/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 74

  Proposta d'audičncia en pončncia de Martí Boada i Juncŕ, professor de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00376/12

  S'aprova. CMAS

 • 75

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Sargatal Vicens, ornitňleg i naturalista, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00968/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 76

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Sargatal Vicens, ornitňleg i naturalista, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00377/12

  S'aprova. CMAS

 • 77

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Real, director de l'Equip de Biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00378/12

  S'aprova. CMAS

 • 78

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Real, director de l'Equip de Biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00971/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 79

  Proposta d'audičncia en pončncia de Llorenç Planagumŕ Guŕrdia, coordinador tčcnic del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00379/12

  S'aprova. CMAS

 • 80

  Proposta d'audičncia en pončncia de Llorenç Planagumŕ Guŕrdia, coordinador tčcnic del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00974/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 81

  Proposta d'audičncia en comissió de Llorenç Planagumŕ, en representació del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01012/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 82

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Societat Catalana d'Educació Ambiental amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00975/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 83

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Societat Catalana d'Educació Ambiental amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00380/12

  S'aprova. CMAS

 • 84

  Proposta d'audičncia en comissió de Joandomčnec Ros i Aragončs, catedrŕtic de la Universitat de Barcelona i president del Consell de Protecció de la Natura, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00381/12

  S'aprova. CMAS

 • 85

  Proposta d'audičncia en comissió de Joandomčnec Ros i Aragončs, catedrŕtic de la Universitat de Barcelona i president del Consell de Protecció de la Natura, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-00996/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 86

  Proposta d'audičncia en comissió de Josep Germain, en representació de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01002/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 87

  Proposta d'audičncia en comissió de Josep Germain, en representació de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00382/12

  S'aprova. CMAS

 • 88

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de membres de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autňnoma de Treballadors de Catalunya al comitč d'empresa de la Direcció General de Medi Natural amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01008/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 89

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de membres de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autňnoma de Treballadors de Catalunya al comitč d'empresa de la Direcció General de Medi Natural amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00383/12

  S'aprova. CMAS

 • 90

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Secció Sindical d'Agents Rurals de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autňnoma de Treballadors de l'Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01014/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 91

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Secció Sindical d'Agents Rurals de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autňnoma de Treballadors de l'Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00384/12

  S'aprova. CMAS

 • 92

  Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Mallarach, consultor ambiental, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01009/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 93

  Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Mallarach, consultor ambiental, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00385/12

  S'aprova. CMAS

 • 94

  Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Xavier Sans Serra, director de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 352-01010/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audičncia i de delegar en la pončncia la potestat de decidir-ne la tramitació. CMAS

 • 95

  Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Xavier Sans Serra, director de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 353-00386/12

  S'aprova. CMAS

 • 96

  Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 202-00036/12

  S'adopta l'acord sobre les compareixences proposades. CMAS

 • 97

  Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  Número d'expedient: 202-00036/12

  Es nomena la Pončncia que ha d'elaborar l'informe. CMAS

Pŕgina 1 de 1