Acords de les sessions

Comissió de Territori (CT) - XII Legislatura

Dia:
Dilluns, 13 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
34

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Projecte de llei d'ordenació del litoral

  Número d'expedient: 200-00007/12

  S'elabora el dictamen. CT

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la licitació dels terrenys de l'antiga Radio Liberty a la platja de Pals

  Número d'expedient: 290-00759/12

  CT

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la licitació dels terrenys de l'antiga Radio Liberty a la platja de Pals

  Número d'expedient: 250-01140/12

  S'adopta la Resolució. CT

 • 4

  Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 250-01155/12

  Es rebutja. CT

 • 5

  Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de rodalia en llançadora a l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 250-01157/12

  Es rebutja. CT

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'aturada de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 290-00760/12

  CT

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'aturada de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 250-01158/12

  S'adopta la Resolució. CT

 • 8

  Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils

  Número d'expedient: 290-00762/12

  CT

 • 9

  Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils

  Número d'expedient: 250-01166/12

  S'adopta la Resolució. CT

 • 10

  Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports acordats als municipis afectats pels aiguats de l'octubre del 2018

  Número d'expedient: 290-00763/12

  CT

 • 11

  Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports acordats als municipis afectats pels aiguats de l'octubre del 2018

  Número d'expedient: 250-01167/12

  S'adopta la Resolució. CT

 • 12

  Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00764/12

  CT

 • 13

  Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 250-01192/12

  S'adopta la Resolució. CT

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents per a la protecció del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 250-01197/12

  S'adopta la Resolució. CT

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents per a la protecció del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 290-00766/12

  CT

 • 16

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència pública i d'un centre d'urgències d'atenció primària als terrenys de l'Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès

  Número d'expedient: 290-00761/12

  CT

 • 17

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència pública i d'un centre d'urgències d'atenció primària als terrenys de l'Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès

  Número d'expedient: 250-01159/12

  S'adopta la Resolució. CT

 • 18

  Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de protecció oficial

  Número d'expedient: 290-00765/12

  CT

 • 19

  Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de protecció oficial

  Número d'expedient: 250-01193/12

  S'adopta la Resolució. CT

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)

  Número d'expedient: 354-00233/12

  Es pren nota de la retirada oral. CT

 • 21

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la gestió de l'emergència causada pel temporal Gloria

  Número d'expedient: 354-00250/12

  Es rebutja. CT

 • 22

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'aplicació del Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge

  Número d'expedient: 354-00261/12

  Es rebutja. CT

 • 23

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la resposta de la Generalitat a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge agreujada per la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 354-00298/12

  Es posposa per a una propera sessió. CT

 • 24

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la suspensió de les sol·licituds dels ajuts per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers de l'habitatge

  Número d'expedient: 354-00304/12

  Es posposa per a una propera sessió. CT

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Sánchez Navarro, portaveu tècnic de la Taula de Consens pel Delta, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les mesures que cal adoptar per a la protecció del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 356-00709/12

  S'aprova. CT

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Sánchez Navarro, portaveu tècnic de la Taula de Consens pel Delta, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les mesures que cal adoptar per a la protecció del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 357-00770/12

  S'aprova. CT

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Curto Hierro, vicepresident de la Comunitat de Regants del Sindicat Agrícola de l'Ebre, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les mesures que cal adoptar per a la protecció del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 356-00710/12

  S'aprova. CT

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Curto Hierro, vicepresident de la Comunitat de Regants del Sindicat Agrícola de l'Ebre, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les mesures que cal adoptar per a la protecció del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 357-00771/12

  S'aprova. CT

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Afectades Subvencions al Lloguer davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació dels afectats

  Número d'expedient: 356-00721/12

  S'aprova. CT

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Afectades Subvencions al Lloguer davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació dels afectats

  Número d'expedient: 357-00772/12

  S'aprova. CT

 • 31

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Llogateres davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la renovació dels lloguers pel fons d'inversió immobiliari Lazora amb preus per damunt del preus de mercat

  Número d'expedient: 356-00724/12

  S'aprova. CT

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Llogateres davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la renovació dels lloguers pel fons d'inversió immobiliari Lazora amb preus per damunt del preus de mercat

  Número d'expedient: 357-00773/12

  S'aprova. CT

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del fons d'inversió immobiliari Lazora davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació provocada per la renovació de lloguers en edificis d'habitatges de la seva propietat

  Número d'expedient: 356-00736/12

  S'aprova. CT

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del fons d'inversió immobiliari Lazora davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació provocada per la renovació de lloguers en edificis d'habitatges de la seva propietat

  Número d'expedient: 357-00774/12

  S'aprova. CT

Pàgina 1 de 1