Acords de les sessions

Comissió de la Infància (CDI) - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 19 de novembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
20

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model Barnahus com a recurs per a atendre els infants víctimes d'abús sexual i llurs famílies

  Número d'expedient: 357-00580/12

  La compareixença s'ha tingut. CDI

 • 2

  Control del compliment de la Resolució 154/XII, sobre l'avaluació dels casos de malnutrició infantil

  Número d'expedient: 290-00134/12

  La Comissió manifesta el seu criteri afirmatiu sobre el compliment. CDI

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'un grup de treball sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 409-00004/12

  CDI

 • 4

  Proposta de resolució sobre la creació d'un grup de treball sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 251-00005/12

  S'aprova. CDI

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'activitat de l'Observatori dels Drets de la Infància

  Número d'expedient: 290-00586/12

  CDI

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'activitat de l'Observatori dels Drets de la Infància

  Número d'expedient: 250-00888/12

  S'adopta la Resolució. CDI

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta de l'Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'activitat i les mesures adoptades els darrers anys per l'Observatori dels Drets de la Infància

  Número d'expedient: 357-00635/12

  S'aprova. CDI

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta de l'Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'activitat i les mesures adoptades els darrers anys per l'Observatori dels Drets de la Infància

  Número d'expedient: 356-00511/12

  S'aprova. CDI

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els riscos digitals a què estan exposats els menors

  Número d'expedient: 357-00636/12

  S'aprova. CDI

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els riscos digitals a què estan exposats els menors

  Número d'expedient: 356-00513/12

  S'aprova. CDI

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors

  Número d'expedient: 356-00519/12

  S'aprova. CDI

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors

  Número d'expedient: 357-00637/12

  S'aprova. CDI

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors

  Número d'expedient: 356-00520/12

  S'aprova. CDI

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors

  Número d'expedient: 357-00638/12

  S'aprova. CDI

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "Violència viral: anàlisi de la violència contra la infància i l'adolescència en l'entorn digital"

  Número d'expedient: 356-00523/12

  S'aprova. CDI

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "Violència viral: anàlisi de la violència contra la infància i l'adolescència en l'entorn digital"

  Número d'expedient: 357-00639/12

  S'aprova. CDI

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la protecció dels menors en l'entorn digital

  Número d'expedient: 357-00640/12

  S'aprova. CDI

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la protecció dels menors en l'entorn digital

  Número d'expedient: 356-00524/12

  S'aprova. CDI

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui el protocol d'acollida dels menors no acompanyats

  Número d'expedient: 357-00641/12

  S'aprova. CDI

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui el protocol d'acollida dels menors no acompanyats

  Número d'expedient: 356-00543/12

  S'aprova. CDI

Pàgina 1 de 1