Acords de les sessions

Comissió de la Infància (CDI) - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 11 de desembre de 2018
Hora:
15:05h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
13

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges titulat "La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya"

  Número d'expedient: 360-00008/12

  L'informe extraordinari ha estat debatut. CDI

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el sistema de protecció a la infància

  Número d'expedient: 356-00173/12

  S'aprova. CDI

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el sistema de protecció a la infància

  Número d'expedient: 357-00226/12

  S'aprova. CDI

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l'associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte d'aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància

  Número d'expedient: 356-00176/12

  S'aprova. CDI

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l'associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte d'aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància

  Número d'expedient: 357-00227/12

  S'aprova. CDI

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats

  Número d'expedient: 356-00179/12

  Es rebutja. CDI

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els actes de violència juvenil ocorreguts al centre d'acollida de menors Can Rubió, d'Esparreguera (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 356-00180/12

  Es rebutja. CDI

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi l'informe "Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les escoles"

  Número d'expedient: 356-00191/12

  S'aprova. CDI

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi l'informe "Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les escoles"

  Número d'expedient: 357-00228/12

  S'aprova. CDI

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies alimentàries

  Número d'expedient: 290-00189/12

  CDI

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies alimentàries

  Número d'expedient: 250-00248/12

  S'adopta la Resolució. CDI

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'augment i el millorament de la inversió en infància

  Número d'expedient: 250-00252/12

  Es pren nota de la retirada oral. CDI

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'atenció als menors no acompanyats que arriben a Catalunya

  Número d'expedient: 250-00341/12

  Es rebutja. CDI

Pàgina 1 de 1