Acords de les sessions

Comissió de la Infància (CDI) - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 13 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
22

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Compareixença de Maria Antònia Noguera, representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals

  Número d'expedient: 357-00688/12

  La compareixença s'ha tingut. CDI

 • 2

  Compareixença d'Olga Puig, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals

  Número d'expedient: 357-00689/12

  La compareixença s'ha tingut. CDI

 • 3

  Compareixença de Mireia Forner, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals

  Número d'expedient: 357-00690/12

  La compareixença s'ha tingut. CDI

 • 4

  Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la violència infantil

  Número d'expedient: 290-00837/12

  CDI

 • 5

  Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la violència infantil

  Número d'expedient: 250-01353/12

  S'adopta la Resolució. CDI

 • 6

  Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les mesures de polítiques de la infància

  Número d'expedient: 250-01355/12

  S'adopta la Resolució. CDI

 • 7

  Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les mesures de polítiques de la infància

  Número d'expedient: 290-00838/12

  CDI

 • 8

  Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures de protecció i tests ràpids als professors, monitors i resta del personal dels casals d'estiu i colònies

  Número d'expedient: 250-01370/12

  Es rebutja. CDI

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'aplicació d'un programa de reforç educatiu per a l'alumnat vulnerable en els casals d'estiu

  Número d'expedient: 250-01371/12

  S'adopta la Resolució. CDI

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'aplicació d'un programa de reforç educatiu per a l'alumnat vulnerable en els casals d'estiu

  Número d'expedient: 290-00839/12

  CDI

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Berta Rubio, en representació de l'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la coordinació parental i les famílies enllaçades

  Número d'expedient: 356-00741/12

  S'aprova. CDI

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Berta Rubio, en representació de l'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la coordinació parental i les famílies enllaçades

  Número d'expedient: 357-00899/12

  S'aprova. CDI

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels infants i els joves des que es va decretar l'estat d'alarma

  Número d'expedient: 357-00900/12

  S'aprova. CDI

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels infants i els joves des que es va decretar l'estat d'alarma

  Número d'expedient: 356-00763/12

  S'aprova. CDI

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 357-00901/12

  S'aprova. CDI

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 356-00783/12

  S'aprova. CDI

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unicef davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 357-00902/12

  S'aprova. CDI

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unicef davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 356-00784/12

  S'aprova. CDI

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 356-00785/12

  S'aprova. CDI

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 357-00903/12

  S'aprova. CDI

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, portaveu de Save the Children, davant de la Comissió de la Infància amb relació a l'informe "Infància en reconstrucció"

  Número d'expedient: 356-00887/12

  S'aprova. CDI

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, portaveu de Save the Children, davant de la Comissió de la Infància amb relació a l'informe "Infància en reconstrucció"

  Número d'expedient: 357-00904/12

  S'aprova. CDI

Pàgina 1 de 1