Acords de les sessions

Comissió de la Infància (CDI) - XII Legislatura

Dia:
Divendres, 17 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
17

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, per a informar sobre la guia de bones pràctiques del Col·legi per a assistir els menors estrangers no acompanyats

  Número d'expedient: 357-00582/12

  La compareixença s'ha tingut. CDI

 • 2

  Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció del maltractament infantil per als professionals de la pediatria

  Número d'expedient: 250-00769/12

  S'adopta la Resolució. CDI

 • 3

  Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció del maltractament infantil per als professionals de la pediatria

  Número d'expedient: 290-00798/12

  CDI

 • 4

  Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant qualsevol forma de violència en el context de la crisi sanitària de la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01290/12

  S'adopta la Resolució. CDI

 • 5

  Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant qualsevol forma de violència en el context de la crisi sanitària de la Covid-19

  Número d'expedient: 290-00799/12

  CDI

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents relatives a l'addicció dels menors als videojocs

  Número d'expedient: 290-00800/12

  CDI

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents relatives a l'addicció dels menors als videojocs

  Número d'expedient: 250-01307/12

  S'adopta la Resolució. CDI

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla urgent sobre les necessitats de la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 250-01319/12

  S'adopta la Resolució. CDI

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla urgent sobre les necessitats de la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 290-00801/12

  CDI

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida

  Número d'expedient: 356-00822/12

  S'aprova. CDI

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida

  Número d'expedient: 357-00783/12

  S'aprova. CDI

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'activitat acomplerta i les mesures adoptades per l'Observatori dels Drets de la Infància

  Número d'expedient: 356-00823/12

  S'aprova. CDI

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'activitat acomplerta i les mesures adoptades per l'Observatori dels Drets de la Infància

  Número d'expedient: 357-00784/12

  S'aprova. CDI

 • 14

  Compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida

  Número d'expedient: 357-00581/12

  La compareixença s'ha tingut. CDI

 • 15

  Compareixença de la presidenta de l'Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l'activitat i les mesures adoptades els darrers anys per l'Observatori dels Drets de la Infància

  Número d'expedient: 357-00635/12

  La compareixença s'ha tingut. CDI

 • 16

  Compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida

  Número d'expedient: 357-00783/12

  La compareixença s'ha tingut. CDI

 • 17

  Compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'activitat acomplerta i les mesures adoptades per l'Observatori dels Drets de la Infància

  Número d'expedient: 357-00784/12

  La compareixença s'ha tingut. CDI

Pàgina 1 de 1