Acords de les sessions

Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) - XII Legislatura

Dia:
Dijous, 14 de febrer de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
18

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponent als exercicis del període 2012-2015

  Número d'expedient: 256-00018/12

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l'Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016

  Número d'expedient: 256-00019/12

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017

  Número d'expedient: 256-00020/12

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 4

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016

  Número d'expedient: 257-00001/12

  Es nomena la Ponència de caràcter informatiu. CSC

 • 5

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la Institució de les Lletres Catalanes corresponent als exercicis del 2013 al 2017

  Número d'expedient: 253-00001/12

  Es rebutja. CSC

 • 6

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la contractació i les subvencions atorgades per la Institució de les Lletres Catalanes del 2011 al 2018

  Número d'expedient: 253-00002/12

  Es rebutja. CSC

 • 7

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu als comptes, la gestió de la informació, l'estructura del personal i la naturalesa i comptabilització de la despesa de personal del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya del 2015 al 2018

  Número d'expedient: 253-00003/12

  Es rebutja. CSC

 • 8

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a l'estructura del personal, la naturalesa i comptabilització de la despesa de personal, el compliment de la legislació aplicable a les retribucions i l'adequació a la normativa de la gestió del personal del Síndic de Greuges del 2015 al 2018

  Número d'expedient: 253-00004/12

  Es rebutja. CSC

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016

  Número d'expedient: 256-00013/12

  S'adopta la resolució. CSC

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016

  Número d'expedient: 290-00294/12

  CSC

 • 11

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d'actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014

  Número d'expedient: 290-00295/12

  CSC

 • 12

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d'actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014

  Número d'expedient: 256-00014/12

  S'adopta la resolució. CSC

 • 13

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a l'exercici del 2015

  Número d'expedient: 290-00296/12

  CSC

 • 14

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a l'exercici del 2015

  Número d'expedient: 256-00015/12

  S'adopta la resolució. CSC

 • 15

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016

  Número d'expedient: 290-00297/12

  CSC

 • 16

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016

  Número d'expedient: 256-00016/12

  S'adopta la resolució. CSC

 • 17

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016

  Número d'expedient: 256-00017/12

  S'adopta la resolució. CSC

 • 18

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016

  Número d'expedient: 290-00298/12

  CSC

Pàgina 1 de 1