Acords de les sessions

Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) - XII Legislatura

Dia:
Dilluns, 16 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
23

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2017, sobre l'Institut Català de Finances, corresponent al 2011

  Número d'expedient: 256-00031/11

  S'adopta la resolució. CSC

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2017, sobre l'Institut Català de Finances, corresponent al 2011

  Número d'expedient: 290-00015/12

  CSC

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014

  Número d'expedient: 290-00016/12

  CSC

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014

  Número d'expedient: 256-00032/11

  S'adopta la resolució. CSC

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2017, sobre l'Institut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013

  Número d'expedient: 290-00017/12

  CSC

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2017, sobre l'Institut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013

  Número d'expedient: 256-00033/11

  S'adopta la resolució. CSC

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d'Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015

  Número d'expedient: 256-00034/11

  S'adopta la resolució. CSC

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d'Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015

  Número d'expedient: 290-00018/12

  CSC

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2017, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014

  Número d'expedient: 256-00035/11

  S'adopta la resolució. CSC

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2017, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014

  Número d'expedient: 290-00019/12

  CSC

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre les irregularitats comptables a què fa referència l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015

  Número d'expedient: 357-00049/12

  S'aprova. CSC

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre les irregularitats comptables a què fa referència l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015

  Número d'expedient: 356-00058/12

  S'aprova. CSC

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre les irregularitats comptables a què fa referència l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015

  Número d'expedient: 356-00059/12

  S'aprova. CSC

 • 14

  Proposta de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació a l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015

  Número d'expedient: 362-00001/12

  S'aprova. CSC

 • 15

  Proposta de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació a l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015

  Número d'expedient: 363-00001/12

  S'aprova. CSC

 • 16

  Proposta de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació a l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015

  Número d'expedient: 362-00002/12

  S'aprova. CSC

 • 17

  Proposta de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació a l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015

  Número d'expedient: 362-00003/12

  S'aprova. CSC

 • 18

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2017, sobre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013

  Número d'expedient: 256-00039/11

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 19

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2017, sobre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013

  Número d'expedient: 256-00039/11

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 20

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015

  Número d'expedient: 256-00036/11

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 21

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2017, sobre l'Institut Català d'Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014

  Número d'expedient: 256-00037/11

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 22

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014

  Número d'expedient: 256-00038/11

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 23

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015

  Número d'expedient: 257-00003/11

  CSC

Pàgina 1 de 1