Acords de les sessions

Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) - XII Legislatura

Dia:
Dijous, 14 de juny de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
15

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Número d'expedient: 412-00005/12

  Es ratifica el president proposat. CSC

 • 2

  Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Número d'expedient: 412-00005/12

  S'elegeix el vicepresident de la Comissió. CSC

 • 3

  Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Número d'expedient: 412-00005/12

  S'elegeix el secretari de la Comissió. CSC

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l'exercici del 2013

  Número d'expedient: 256-00027/11

  S'adopta la resolució. CSC

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l'exercici del 2013

  Número d'expedient: 290-00012/12

  CSC

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015

  Número d'expedient: 256-00028/11

  S'adopta la resolució. CSC

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015

  Número d'expedient: 290-00013/12

  CSC

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015

  Número d'expedient: 256-00029/11

  S'adopta la resolució. CSC

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015

  Número d'expedient: 290-00014/12

  CSC

 • 10

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015

  Número d'expedient: 257-00003/11

  Es nomena la Ponència de caràcter informatiu. CSC

 • 11

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2017, sobre l'Institut Català de Finances, corresponent al 2011

  Número d'expedient: 256-00031/11

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 12

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014

  Número d'expedient: 256-00032/11

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 13

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2017, sobre l'Institut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013

  Número d'expedient: 256-00033/11

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 14

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d'Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015

  Número d'expedient: 256-00034/11

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 15

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2017, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014

  Número d'expedient: 256-00035/11

  S'ha substanciat la presentació. CSC

Pàgina 1 de 1