Acords de les sessions

Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) - XII Legislatura

Dia:
Dijous, 15 d'octubre de 2020
Hora:
10:15h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
14

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l'exercici 2017

  Número d'expedient: 256-00036/12

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua, corresponent a l'exercici 2017

  Número d'expedient: 256-00039/12

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 256-00041/12

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 256-00042/12

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 5

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe sobre la contractació d'emergència derivada de la crisi sanitària per la Covid-19

  Número d'expedient: 253-00018/12

  S'adopta la Resolució. CSC

 • 6

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització relatiu a la concessió de subvencions a la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes

  Número d'expedient: 253-00019/12

  Es rebutja. CSC

 • 7

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe específic sobre la contractació de la Generalitat, els seus organismes dependents i les entitats de dret públic durant la pandèmia per mitjà del procediment d'urgència

  Número d'expedient: 253-00020/12

  S'adopta la Resolució. CSC

 • 8

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017

  Número d'expedient: 257-00002/12

  S'aprova el dictamen. CSC

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d'Investigació Química, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 256-00037/12

  S'adopta la resolució. CSC

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d'Investigació Química, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 290-00855/12

  CSC

 • 11

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 256-00038/12

  S'adopta la resolució. CSC

 • 12

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 290-00856/12

  CSC

 • 13

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018

  Número d'expedient: 256-00040/12

  S'adopta la resolució. CSC

 • 14

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018

  Número d'expedient: 290-00857/12

  CSC

Pàgina 1 de 1