Acords de les sessions

Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) - XII Legislatura

Dia:
Dijous, 6 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
8

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016

  Número d'expedient: 257-00001/12

  S'aprova el dictamen. CSC

 • 2

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016

  Número d'expedient: 257-00001/12

  CSC

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2019, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016

  Número d'expedient: 256-00023/12

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de l'Esport, corresponent al 2016

  Número d'expedient: 256-00024/12

  S'ha substanciat la presentació. CSC

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016

  Número d'expedient: 256-00021/12

  S'adopta la resolució. CSC

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016

  Número d'expedient: 290-00400/12

  CSC

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016

  Número d'expedient: 290-00401/12

  CSC

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016

  Número d'expedient: 256-00022/12

  S'adopta la resolució. CSC

Pàgina 1 de 1