Acords de les sessions

Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 20 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
35

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris

  Número d'expedient: 357-00659/12

  La compareixença s'ha tingut. CPJ

 • 2

  Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a Internet

  Número d'expedient: 290-00870/12

  CPJ

 • 3

  Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a Internet

  Número d'expedient: 250-01176/12

  S'adopta la Resolució. CPJ

 • 4

  Proposta de resolució sobre el foment de la mediació en els contractes de lloguer d'habitatges i habitacions per als joves estudiants

  Número d'expedient: 250-01333/12

  S'adopta la Resolució. CPJ

 • 5

  Proposta de resolució sobre el foment de la mediació en els contractes de lloguer d'habitatges i habitacions per als joves estudiants

  Número d'expedient: 290-00871/12

  CPJ

 • 6

  Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques d'habitatge en matèria de lloguer social i assequible

  Número d'expedient: 290-00872/12

  CPJ

 • 7

  Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques d'habitatge en matèria de lloguer social i assequible

  Número d'expedient: 250-01339/12

  S'adopta la Resolució. CPJ

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'impacte del confinament en l'educació dels joves

  Número d'expedient: 250-01434/12

  S'adopta la Resolució. CPJ

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'impacte del confinament en l'educació dels joves

  Número d'expedient: 290-00873/12

  CPJ

 • 10

  Proposta de resolució sobre la prevenció de l'addicció dels joves a les apostes i els jocs en línia

  Número d'expedient: 290-00874/12

  CPJ

 • 11

  Proposta de resolució sobre la prevenció de l'addicció dels joves a les apostes i els jocs en línia

  Número d'expedient: 250-01435/12

  S'adopta la Resolució. CPJ

 • 12

  Proposta de resolució sobre les solucions a l'habitatge per a joves

  Número d'expedient: 250-01436/12

  S'adopta la Resolució. CPJ

 • 13

  Proposta de resolució sobre les solucions a l'habitatge per a joves

  Número d'expedient: 290-00875/12

  CPJ

 • 14

  Proposta de resolució sobre el lleure educatiu

  Número d'expedient: 250-01437/12

  S'adopta la Resolució. CPJ

 • 15

  Proposta de resolució sobre el lleure educatiu

  Número d'expedient: 290-00876/12

  CPJ

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 683/XII, sobre el garantiment de l'equitat en l'accés als programes de prevenció del suïcidi

  Número d'expedient: 290-00634/12

  La Comissió manifesta el seu criteri afirmatiu sobre el compliment. CPJ

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'Elena Ferrero, en representació de l'entitat Avalot, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

  Número d'expedient: 356-00804/12

  S'aprova. CPJ

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'Elena Ferrero, en representació de l'entitat Avalot, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

  Número d'expedient: 357-00930/12

  S'aprova. CPJ

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

  Número d'expedient: 356-00805/12

  S'aprova. CPJ

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

  Número d'expedient: 357-00931/12

  S'aprova. CPJ

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'Eudald Planella, en representació de la Unió de Joves Pagesos, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

  Número d'expedient: 356-00806/12

  S'aprova. CPJ

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'Eudald Planella, en representació de la Unió de Joves Pagesos, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

  Número d'expedient: 357-00932/12

  S'aprova. CPJ

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

  Número d'expedient: 357-00933/12

  S'aprova. CPJ

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

  Número d'expedient: 356-00807/12

  S'aprova. CPJ

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Coll, en representació de l'Eina - Espai Jove de la Intersindical - CSC, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil post-confinament

  Número d'expedient: 356-00808/12

  S'aprova. CPJ

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Coll, en representació de l'Eina - Espai Jove de la Intersindical - CSC, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil post-confinament

  Número d'expedient: 357-00934/12

  S'aprova. CPJ

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Talent Hub Institute davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil després del desconfinament

  Número d'expedient: 357-00935/12

  S'aprova. CPJ

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Talent Hub Institute davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil després del desconfinament

  Número d'expedient: 356-00833/12

  S'aprova. CPJ

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els efectes de la crisi en els joves empresaris i autònoms

  Número d'expedient: 356-00834/12

  S'aprova. CPJ

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els efectes de la crisi en els joves empresaris i autònoms

  Número d'expedient: 357-00936/12

  S'aprova. CPJ

 • 31

  Sol·licitud de compareixença d'Olga Lasaga Millet, directora del Servei de Pràctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de precarietat i desocupació de la joventut

  Número d'expedient: 356-00835/12

  S'aprova. CPJ

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'Olga Lasaga Millet, directora del Servei de Pràctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de precarietat i desocupació de la joventut

  Número d'expedient: 357-00937/12

  S'aprova. CPJ

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Avalot, Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè valori el preacord sobre la figura dels becaris i dels contractes en pràctiques en el marc de la negociació col·lectiva

  Número d'expedient: 356-00855/12

  S'aprova. CPJ

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Avalot, Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè valori el preacord sobre la figura dels becaris i dels contractes en pràctiques en el marc de la negociació col·lectiva

  Número d'expedient: 357-00938/12

  S'aprova. CPJ

 • 35

  Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut

  Número d'expedient: 411-00002/12

  S'elegeix el vicepresident de la Comissió. CPJ

Pàgina 1 de 1