Acords de les sessions

Comissió de Justícia (CJ) - XII Legislatura

Dia:
Dijous, 4 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
24

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 200-00001/12

  Se'n pren nota. CJ

 • 2

  Proposta d'audiència en ponència de la directora general del Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya

  Número d'expedient: 357-00556/12

  S'aprova. CJ

 • 3

  Proposta d'audiència en ponència de la directora general del Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya

  Número d'expedient: 352-00520/12

  S'aprova com a compareixença ordinària. CJ

 • 4

  Control del compliment de la Resolució 116/XII, sobre la retirada d'un monument franquista de Montserrat

  Número d'expedient: 290-00098/12

  La Comissió manifesta el seu criteri negatiu respecte al compliment. CJ

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis penitenciaris

  Número d'expedient: 356-00440/12

  S'aprova. CJ

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis penitenciaris

  Número d'expedient: 357-00557/12

  S'aprova. CJ

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la gestió dels serveis penitenciaris amb relació al cas d'Oriol Pujol

  Número d'expedient: 355-00079/12

  S'aprova. CJ

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la gestió dels serveis penitenciaris amb relació al cas d'Oriol Pujol

  Número d'expedient: 354-00121/12

  S'aprova. CJ

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la petició al Tribunal Suprem perquè Joaquim Forn no torni al centre penitenciari de Soto del Real

  Número d'expedient: 354-00131/12

  Es rebutja. CJ

 • 10

  Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de l'Església catòlica

  Número d'expedient: 250-00440/12

  S'adopta la Resolució. CJ

 • 11

  Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de l'Església catòlica

  Número d'expedient: 290-00454/12

  CJ

 • 12

  Proposta de resolució sobre la condemna de l'assenyalament de jutges, fiscals, agents de la policia judicial i altres servidors de la justícia

  Número d'expedient: 250-00475/12

  Es rebutja. CJ

 • 13

  Proposta de resolució sobre la condemna de l'assenyalament de jutges, fiscals i altres servidors de la justícia i agents de la policia judicial

  Número d'expedient: 250-00490/12

  Es pren nota de la retirada oral. CJ

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de formació per als funcionaris interins de l'Administració de justícia

  Número d'expedient: 250-00554/12

  Es posposa per a una propera sessió. CJ

 • 15

  Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball i seguretat dels operadors jurídics a l'edifici dels jutjats de Sabadell

  Número d'expedient: 250-00599/12

  S'adopta la Resolució. CJ

 • 16

  Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball i seguretat dels operadors jurídics a l'edifici dels jutjats de Sabadell

  Número d'expedient: 290-00455/12

  CJ

 • 17

  Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del Pacte federal de Tortosa

  Número d'expedient: 250-00625/12

  Es rebutja. CJ

 • 18

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'un concurs públic per a nomenar el director del Memorial Democràtic

  Número d'expedient: 250-00631/12

  Es pren nota de la retirada oral. CJ

 • 19

  Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució judicial i als funcionaris dels jutjats

  Número d'expedient: 250-00653/12

  Es rebutja. CJ

 • 20

  Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d'òrgans judicials i fiscals

  Número d'expedient: 250-00688/12

  Es rebutja. CJ

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'actualització de les retribucions dels advocats del torn d'ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actuacions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes

  Número d'expedient: 250-00695/12

  Es posposa per a una propera sessió. CJ

 • 22

  Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada d'una veïna de l'Hospitalet de Llobregat

  Número d'expedient: 250-00763/12

  Es posposa per a una propera sessió. CJ

 • 23

  Proposta de resolució de creació d'un grup de treball sobre l'eutanàsia i el suïcidi assistit

  Número d'expedient: 409-00002/12

  CJ

 • 24

  Proposta de resolució de creació d'un grup de treball sobre l'eutanàsia i el suïcidi assistit

  Número d'expedient: 251-00004/12

  S'aprova. CJ

Pàgina 1 de 1