Acords de les sessions

Comissió de Justícia (CJ) - XII Legislatura

Dia:
Dijous, 29 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
35

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00068/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 2

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00012/12

  S'aprova. CJ

 • 3

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la delegació territorial a Catalunya de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00013/12

  S'aprova. CJ

 • 4

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la delegació territorial a Catalunya de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00069/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 5

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00016/12

  S'aprova. CJ

 • 6

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00070/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 7

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00015/12

  S'aprova. CJ

 • 8

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00071/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 9

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00017/12

  S'aprova. CJ

 • 10

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00072/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 11

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00073/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 12

  Proposta d'audiència en comissió d'Enric Botí, membre de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00074/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 13

  Proposta d'audiència en comissió de Meritxell Caralt, membre del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitats, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00075/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 14

  Proposta d'audiència en comissió de Chantal Moll de Alba Lacuve, professora de dret civil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00076/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 15

  Proposta d'audiència en comissió de Chantal Moll de Alba Lacuve, professora de dret civil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00020/12

  S'aprova. CJ

 • 16

  Proposta d'audiència en comissió de Sergio Llebaría Samper, catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00077/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 17

  Proposta d'audiència en comissió de Sergio Llebaría Samper, catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00021/12

  S'aprova. CJ

 • 18

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00022/12

  S'aprova. CJ

 • 19

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00086/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 20

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00023/12

  S'aprova. CJ

 • 21

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00087/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 22

  Proposta d'audiència en comissió de Xavier Grau Sabaté, delegat territorial a Catalunya de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00088/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 23

  Proposta d'audiència en comissió d'Antonio Martínez Álvarez, president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00089/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 24

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00090/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 25

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00019/12

  S'aprova. CJ

 • 26

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00091/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 27

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00014/12

  S'aprova. CJ

 • 28

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00092/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 29

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Persones Sordes a Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00093/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 30

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 353-00018/12

  S'aprova. CJ

 • 31

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00094/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 32

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 352-00095/12

  D'acord amb els articles 49.1 i 117 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. CJ

 • 33

  Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 200-00001/12

  S'adopta l'acord sobre les compareixences proposades. CJ

 • 34

  Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  Número d'expedient: 200-00001/12

  Es nomena la Ponència que ha d'elaborar l'informe. CJ

 • 35

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2017

  Número d'expedient: 359-00010/12

  La sessió informativa s'ha tingut. CJ

Pàgina 1 de 1