Acords de les sessions

Comissió d'Igualtat de les Persones (CIP) - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 5 de febrer de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
19

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l'Institut Català de les Dones, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè doni resposta a la presentació dels informes "L'abordatge de les violències sexuals a Catalunya", "L'avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya" i "Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista"

  Número d'expedient: 356-00284/12

  S'aprova. CIP

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l'Institut Català de les Dones, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè doni resposta a la presentació dels informes "L'abordatge de les violències sexuals a Catalunya", "L'avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya" i "Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista"

  Número d'expedient: 357-00358/12

  S'aprova. CIP

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les línies de treball de l'Institut Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere

  Número d'expedient: 356-00313/12

  S'aprova. CIP

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les línies de treball de l'Institut Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere

  Número d'expedient: 357-00359/12

  S'aprova. CIP

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació

  Número d'expedient: 357-00360/12

  S'aprova. CIP

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació

  Número d'expedient: 356-00273/12

  S'aprova. CIP

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la representació de les dones als mitjans audiovisuals

  Número d'expedient: 357-00361/12

  S'aprova. CIP

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la representació de les dones als mitjans audiovisuals

  Número d'expedient: 356-00274/12

  S'aprova. CIP

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe sobre violència sexual "Ja és hora que em creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes"

  Número d'expedient: 356-00304/12

  S'aprova. CIP

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe sobre violència sexual "Ja és hora que em creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes"

  Número d'expedient: 357-00362/12

  S'aprova. CIP

 • 11

  Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a l'atenció a les persones transgènere

  Número d'expedient: 250-00347/12

  S'adopta la Resolució. CIP

 • 12

  Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a l'atenció a les persones transgènere

  Número d'expedient: 290-00245/12

  Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes

 • 13

  Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent i investigadora

  Número d'expedient: 250-00382/12

  S'adopta la Resolució. CIP

 • 14

  Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent i investigadora

  Número d'expedient: 290-00246/12

  Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes

 • 15

  Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual

  Número d'expedient: 250-00466/12

  S'adopta la Resolució. CIP

 • 16

  Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual

  Número d'expedient: 290-00247/12

  Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes

 • 17

  Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a la igualtat i a la no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals

  Número d'expedient: 250-00471/12

  Es posposa per a una propera sessió. CIP

 • 18

  Compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l'Institut Català de les Dones, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a donar resposta a la presentació dels informes "L'abordatge de les violències sexuals a Catalunya", "L'avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya" i "Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista"

  Número d'expedient: 357-00358/12

  La compareixença s'ha tingut. CIP

 • 19

  Compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les línies de treball de l'Institut Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere

  Número d'expedient: 357-00359/12

  La compareixença s'ha tingut. CIP

Pàgina 1 de 1