Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dilluns, 21 de desembre de 2020
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
156

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació

  Número d'expedient: 200-00006/12

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 2

  Llei de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

  Número d'expedient: 202-00067/12

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. CAI

 • 3

  Llei de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

  Número d'expedient: 202-00067/12

  . CAI

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents per a redreçar el rumb cap a l'escola inclusiva

  Número d'expedient: 250-01629/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels grups i les línies a les escoles públiques

  Número d'expedient: 250-01630/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 6

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura mèdica dels turistes i les despeses suplementàries en què puguin incórrer a causa de la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01631/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 7

  Control del compliment de la Resolució 857/XII, sobre l'adopció de mesures urgents per a la protecció del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 290-00766/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els allotjaments dotacionals iniciats i acabats del 2017 al 2020

  Número d'expedient: 314-12806/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges en règim de protecció oficial en promocions fetes per l'Incasòl del 2016 al 2020

  Número d'expedient: 314-12807/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta per l'Incasòl als habitatges en règim de protecció oficial del 2017 al 2020

  Número d'expedient: 314-12808/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial del 2017 al 2020

  Número d'expedient: 314-12809/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els mossos d'esquadra van immobilitzar una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020

  Número d'expedient: 314-12810/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ús de pistoles Taser per a immobilitzar una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020

  Número d'expedient: 314-12811/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que els mossos d'esquadra van disparar amb una pistola Taser contra una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020

  Número d'expedient: 314-12812/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mossos d'esquadra van valorar alternatives a l'ús de la pistola Taser contra una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020

  Número d'expedient: 314-12813/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mossos d'esquadra van demanar reforços en la intervenció contra una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020

  Número d'expedient: 314-12814/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s'ha obert una investigació interna amb relació a la intervenció dels mossos d'esquadra contra una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020

  Número d'expedient: 314-12815/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del protocol d'ús de dispositius electrònics de control en la intervenció contra una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020

  Número d'expedient: 314-12816/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d'adquisició dels vehicles dels models Seat Ateca i Seat Arona per als Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-12817/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'empresa adjudicatària de la compra de la nova flota de vehicles per als Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-12818/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'entrada en circulació dels nous vehicles dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-12819/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció dels sectors de trànsit

  Número d'expedient: 314-12820/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sectors de trànsit que preveu suprimir

  Número d'expedient: 314-12821/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'efectius dels sectors de trànsit

  Número d'expedient: 314-12822/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d'efectius en alguns sectors de trànsit

  Número d'expedient: 314-12823/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l'eliminació de sis sectors de trànsit garanteix la prevenció davant situacions de risc

  Número d'expedient: 314-12824/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l'eliminació de sis sectors de trànsit garanteix el mateix temps de resposta policial

  Número d'expedient: 314-12825/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè transfereixi la totalitat dels fons rebuts del Govern de l'Estat per a les universitats

  Número d'expedient: 314-12826/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats de la Universitat de Lleida per a tancar l'any 2020 sense dèficit a causa de l'impagament dels deutes que hi té pendents

  Número d'expedient: 314-12827/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d'atorgar un ajut extraordinari i urgent a la Universitat de Lleida i a la resta d'universitats públiques per a pal·liar els efectes de la pandèmia

  Número d'expedient: 314-12828/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seu deute pendent amb les universitats públiques

  Número d'expedient: 314-12829/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a pagar el deute que té pendent amb les universitats

  Número d'expedient: 314-12830/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pagarà el deute pendent amb la Universitat de Lleida i la resta d'universitats públiques abans d'acabar el 2020

  Número d'expedient: 314-12831/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller d'Empresa i Coneixement s'ha reunit amb el rector de la Universitat de Lleida per a conèixer-ne la situació econòmica

  Número d'expedient: 314-12832/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament de la Presidència a l'empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol

  Número d'expedient: 314-09015/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents addicionals contractats el curs 2020-2021 per centre educatiu

  Número d'expedient: 314-09231/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de suport addicionals contractats el curs 2020-2021 per a atendre als alumnes amb necessitats educatives especials

  Número d'expedient: 314-09232/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de suport addicionals contractats el curs 2020-2021 per centre d'educació especial

  Número d'expedient: 314-09233/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de substitucions previst per a garantir la cobertura immediata de les baixes de docents durant el curs 2020-2021

  Número d'expedient: 314-09234/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes i els centres educatius que començaran el curs escolar més tard de la data prevista

  Número d'expedient: 314-09262/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents i personal d'administració i serveis que està de baixa

  Número d'expedient: 314-09263/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques que ha previst el Departament d'Educació per als docents i el personal d'administració i serveis que siguin de risc durant el curs 2020-2021

  Número d'expedient: 314-09264/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'endarreriment dels nomenaments als centres escolars

  Número d'expedient: 314-09265/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament dels mestres de música i de religió

  Número d'expedient: 314-09266/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials

  Número d'expedient: 314-09267/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que no començaran el curs el primer dia

  Número d'expedient: 314-09268/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del protocol d'absentisme escolar

  Número d'expedient: 314-09269/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els coordinadors de la gestió de la Covid-19 als centres escolars no seran professionals sanitaris

  Número d'expedient: 314-09271/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'homes i el nombre de dones contractats per a impartir l'assignatura de religió islàmica

  Número d'expedient: 314-09285/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els homenatges de la Diada Nacional de Catalunya del 2020

  Número d'expedient: 314-09314/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a combatre la bretxa digital, econòmica i social dels menors en situació de vulnerabilitat

  Número d'expedient: 314-09327/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a vetllar pel dret a l'educació dels menors en situació de vulnerabilitat

  Número d'expedient: 314-09329/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a les famílies amb fills menors en situació de vulnerabilitat el segon semestre del 2020

  Número d'expedient: 314-09330/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat de les obres d'ampliació del l'Institut de Guissona (Segarra)

  Número d'expedient: 314-09343/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard previst a causa d'un accident en les obres d'ampliació de l'Institut de Guissona (Segarra)

  Número d'expedient: 314-09344/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a garantir la seguretat i els terminis d'execució de l'obra de l'Institut de Guissona (Segarra)

  Número d'expedient: 314-09345/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'agents rurals assignats al Pallars Sobirà

  Número d'expedient: 314-09373/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'agents rurals assignats al Pallars Sobirà que poden fer tasques al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

  Número d'expedient: 314-09374/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'increment del nombre d'agents rurals en zones naturals amb una gran afluència de persones

  Número d'expedient: 314-09375/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d'instal·lar una guarderia pròpia d'agents rurals a Espot (Pallars Sobirà)

  Número d'expedient: 314-09376/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància de la caça per a evitar l'arribada de la pesta porcina africana

  Número d'expedient: 314-09629/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures extraordinàries impulsades per a fer front a l'emergència cinegètica

  Número d'expedient: 314-09630/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes amb necessitats especials matriculats a l'escola ordinària del curs actual i dels darrers tres cursos

  Número d'expedient: 314-09447/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies incoades per incompliment de les mesures adoptades per a fer front a la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 314-09610/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'actes de denúncia aixecades per incompliment de les mesures adoptades per a fer front a la pandèmia de Covid-19 l'11 de setembre de 2020

  Número d'expedient: 314-09611/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de material que pateix l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09636/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de material que ha fet l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09637/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de garantiment del material escolar necessari abans de començar el curs 2020-2021 per a les noves aules de l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09638/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d'arribada del material escolar a l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09639/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució donada a l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès), perquè pugui començar el curs amb normalitat sense el material necessari

  Número d'expedient: 314-09640/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes afectats per la manca de material a l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09641/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la suficiència alimentària als infants i les famílies que tenen beca de menjador durant el curs 2020-2021 en episodis d'aïllament o quarantena

  Número d'expedient: 314-09664/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la gestió i organització dels ajuts de menjador escolar es deixarà a les direccions dels centres escolars i als ajuntaments

  Número d'expedient: 314-09665/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc epidemiològic que comporta que les famílies en quarantena o en aïllament hagin d'anar a un centre escolar per a recollir el dinar dels fills

  Número d'expedient: 314-09666/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir els ajuts de menjador escolar a les famílies en cas que un centre escolar hagi de tancar

  Número d'expedient: 314-09667/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es destinaran ajuts i reforç econòmic per a fer el repartiment de menús als usuaris del menjador afectats per tancament, quarantena o aïllament per Covid-19

  Número d'expedient: 314-09668/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a la Universitat de Girona per a organitzar seminaris durant el curs 2020-2021

  Número d'expedient: 314-09669/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fons amb què la Universitat de Girona ha finançat el seminari sobre sexualitats i diversitats de gènere que s'imparteix fins al desembre del 2020

  Número d'expedient: 314-09670/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions per l'organització de seminaris sobre igualtat de gènere i diversitat sexual

  Número d'expedient: 314-09671/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el seminari de la Universitat de Girona sobre igualtat de gènere i diversitat sexual s'emmarca dins la lluita contra la violència masclista i els objectius del Pacte d'estat contra la violència de gènere

  Número d'expedient: 314-09672/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d'elecció entre Catalunya i Espanya en la selecció del país d'origen dels alumnes en la sol·licitud de formalització de la matrícula a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09681/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l'empresa Alessa Catèring a l'Institut Hug Roger III, de Sort (Pallars Sobirà)

  Número d'expedient: 314-09858/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'habilitació d'un espai dins de l'Institut Hug Roger III, de Sort (Pallars Sobirà), per als alumnes que duen carmanyola

  Número d'expedient: 314-09859/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies contra l'empresa Alessa Catèring pels serveis que presta als menjadors escolars del Pallars Sobirà

  Número d'expedient: 314-09860/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'acord que han signat el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d'Ocupació Estatal

  Número d'expedient: 314-12318/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Sol·licitud d'una còpia de l'expedient administratiu sobre l'aprovació de les subvencions per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada corresponents al 2020

  Número d'expedient: 320-02979/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 87

  Sol·licitud d'una còpia de la llista d'entitats de titularitat privada que han accedit a les subvencions per a l'edició de mitjans informatius digitals corresponents al 2020

  Número d'expedient: 320-02980/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 88

  Sol·licitud d'una còpia de l'expedient administratiu relatiu a l'atorgament de les subvencions a què fa referència la Resolució PRE/998/202 corresponents al 2020

  Número d'expedient: 320-02981/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 89

  Sol·licitud de la llista de les aportacions econòmiques fetes pel Departament de Salut i el Servei Català de la Salut per a l'atenció derivada de la Covid-19

  Número d'expedient: 320-02982/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 90

  Sol·licitud de la relació dels contractes i pagaments efectuats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la Residència de la Tercera Edat L'Onada del 2015 ençà

  Número d'expedient: 320-02983/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 91

  Sol·licitud de la relació de mitjans de comunicació en què s'ha difós informació de Ferrocarrils de la Generalitat els darrers cinc anys

  Número d'expedient: 320-02984/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 92

  Sol·licitud de la relació de mitjans de comunicació en què s'ha difós informació d'Equacat els darrers cinc anys

  Número d'expedient: 320-02985/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 93

  Sol·licitud de la relació de mitjans de comunicació en què s'ha difós informació de la Secretaria General de l'Esport els darrers cinc anys

  Número d'expedient: 320-02986/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 94

  Sol·licitud de la relació de mitjans de comunicació en què s'ha difós informació de l'Agència de Residus de Catalunya els darrers cinc anys

  Número d'expedient: 320-02987/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 95

  Sol·licitud de la relació de mitjans de comunicació en què s'ha difós informació d'Aigües de Barcelona els darrers cinc anys

  Número d'expedient: 320-02988/12

  La Mesa acorda trametre directament a Aigües de Barcelona la sol·licitud del diputat Francisco Javier Domínguez Serrano, del G.P. de Ciutadans, als efectes del que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • 96

  Sol·licitud de la relació de mitjans de comunicació en què s'ha difós informació de Circuits de Catalunya els darrers cinc anys

  Número d'expedient: 320-02989/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 97

  Sol·licitud de la relació de mitjans de comunicació en què s'ha difós informació de la marca SmartCatalonia els darrers cinc anys

  Número d'expedient: 320-02990/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 98

  Sol·licitud de la relació de subscriptors del sector públic i l'Administració a les revistes "Catalan International View" i "ONGC"

  Número d'expedient: 320-02991/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 99

  Sol·licitud de la relació de subvencions atorgades a la Fundació CATMón els darrers cinc anys

  Número d'expedient: 320-02992/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 100

  Sol·licitud de la relació de mitjans de comunicació en què s'ha difós informació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament els darrers cinc anys

  Número d'expedient: 320-02993/12

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

Pàgina 1 de 2

Següent