Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 15 de desembre de 2020
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
144

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

  Número d'expedient: 255-00019/12

  D'acord amb l'article 105 del Reglament, s'acorda de prorrogar el termini de presentació de propostes de resolució.

 • 2

  Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la Covid-19

  Número d'expedient: 203-00074/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, publicat al DOGC núm.8286, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 04.12.2020.

 • 3

  Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer

  Número d'expedient: 203-00075/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer, publicat al DOGC núm. 8292, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 14.12.2020.

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures per al sector de les fires i els mercats històrics, artesanals i medievals

  Número d'expedient: 250-01626/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 5

  Proposta de resolució sobre els criteris de renda per a la concessió d'ajuts de menjador escolar com a conseqüència dels efectes socioeconòmics de la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01628/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 6

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

  Número d'expedient: 255-00019/12

  D'acord amb l'article 155.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 7

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

  Número d'expedient: 255-00019/12

  D'acord amb l'article 155.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 8

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

  Número d'expedient: 255-00019/12

  D'acord amb l'article 155.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 9

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

  Número d'expedient: 255-00019/12

  D'acord amb l'article 155.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 10

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

  Número d'expedient: 255-00019/12

  D'acord amb l'article 155.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 11

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

  Número d'expedient: 255-00019/12

  D'acord amb l'article 155.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 12

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

  Número d'expedient: 255-00019/12

  D'acord amb l'article 155.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 13

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

  Número d'expedient: 255-00019/12

  D'acord amb l'article 155.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 14

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

  Número d'expedient: 255-00019/12

  D'acord amb l'article 155.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 15

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l'Estatut dels treballadors per al retorn de drets a les persones treballadores

  Número d'expedient: 270-00004/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, se n'acorda la tramitació pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari.

 • 16

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l'Estatut dels treballadors per al retorn de drets a les persones treballadores

  Número d'expedient: 270-00004/12

  .

 • 17

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l'Estatut dels treballadors per al retorn de drets a les persones treballadores

  Número d'expedient: 270-00004/12

  D'acord amb els articles 112.1 i 2 i 114 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 18

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l'Estatut dels treballadors per al retorn de drets a les persones treballadores

  Número d'expedient: 270-00004/12

  Així mateix, d'acord amb l'article 107.3 i 115.1 del Reglament, atesa la tramitació d'urgència extraordinària acordada, s'obre un termini de tres dies per a presentar-hi esmenes a la totalitat.

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 701/XII, sobre l'accessibilitat de les persones sordes a serveis de l'Administració

  Número d'expedient: 290-00646/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 786/XII, sobre el finançament de la modernització i la digitalització del petit comerç

  Número d'expedient: 290-00705/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEH

 • 21

  Control del compliment de la Resolució 860/XII, sobre la participació, la visibilitat i el lideratge de les dones en els sectors digital i tecnològic

  Número d'expedient: 290-00769/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 874/XII, sobre la corrupció i les portes giratòries

  Número d'expedient: 290-00783/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 886/XII, sobre l'impuls de mesures per a millorar la liquiditat dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses

  Número d'expedient: 290-00795/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 887/XII, sobre l'impuls de mesures per a facilitar la liquiditat del teixit empresarial

  Número d'expedient: 290-00796/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 933/XII, sobre l'impuls de mesures per a facilitar la liquiditat del teixit empresarial a l'àmbit turístic

  Número d'expedient: 290-00832/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 26

  Control del compliment de la Resolució 941/XII, sobre els mecanismes de reforç contra la violència infantil

  Número d'expedient: 290-00837/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CDI

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'acció de govern

  Número d'expedient: 302-00272/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial

  Número d'expedient: 302-00273/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial

  Número d'expedient: 302-00273/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial

  Número d'expedient: 302-00273/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'equitat territorial en les àrees rurals i urbanes

  Número d'expedient: 302-00274/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'equitat territorial en les àrees rurals i urbanes

  Número d'expedient: 302-00274/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del nen en el sistema educatiu català

  Número d'expedient: 302-00275/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del nen en el sistema educatiu català

  Número d'expedient: 302-00275/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d'inacció del Govern

  Número d'expedient: 302-00276/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d'inacció del Govern

  Número d'expedient: 302-00276/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de l'economia

  Número d'expedient: 302-00277/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de l'economia

  Número d'expedient: 302-00277/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir en les oposicions el manteniment de la relació laboral dels treballadors de la Generalitat afectats per l'abús de temporalitat

  Número d'expedient: 314-12781/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a preservar el sector de les fires i els mercats històrics, artesanals i medievals

  Número d'expedient: 314-12782/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els malalts de Covid-19 de la residència per a gent gran Fundació Fiella - Sant Hospital de Tremp (Pallars Jussà) no s'han traslladat als hospitals Santa Maria i Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 314-12783/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'incrementar les plantilles de la residència per a gent gran Fundació Fiella - Sant Hospital de Tremp (Pallars Jussà) i de l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp

  Número d'expedient: 314-12784/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que el trasllat de residents asimptomàtics de Covid-19 de les residències per a gent gran a altres centres no expandirà la malaltia

  Número d'expedient: 314-12785/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a aïllar els malalts de Covid-19 traslladats a la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i Guissona (Segarra)

  Número d'expedient: 314-12786/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dotar de més efectius humans i logístics la regió sanitària Alt Pirineu i Aran

  Número d'expedient: 314-12787/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de l'Estudi internacional de tendències en matemàtiques i ciències de l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu

  Número d'expedient: 314-12788/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el descens de coneixements de matemàtiques i ciències dels alumnes de quart d'educació primària segons l'Estudi internacional de tendències en matemàtiques i ciències de l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu

  Número d'expedient: 314-12789/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del descens de coneixements de matemàtiques i ciències dels alumnes de quart d'educació primària segons l'Estudi internacional de tendències en matemàtiques i ciències de l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu

  Número d'expedient: 314-12790/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'adoptar mesures per a corregir la tendència decreixent dels coneixements de matemàtiques i ciències dels alumnes de quart d'educació primària segons l'Estudi internacional de tendències en matemàtiques i ciències de l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu

  Número d'expedient: 314-12791/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que fa que els llocs de comandament i el lloc singular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments estan vacants

  Número d'expedient: 314-12792/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la Resolució INT/2739/2020, del 30 d'octubre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de tretze llocs de comandament i un lloc singular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

  Número d'expedient: 314-12793/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb els ajuntaments afectats per la supressió dels sectors de trànsit

  Número d'expedient: 314-12794/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes tècnics que justifiquen la supressió de sectors de trànsit

  Número d'expedient: 314-12795/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la supressió de sectors de trànsit significa un canvi d'estratègia en les polítiques de prevenció d'accidents del Departament d'Interior

  Número d'expedient: 314-12796/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació o el programa d'actuació per a gestionar el vedat intensiu de pesca de la Noguera Ribagorçana

  Número d'expedient: 314-12797/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar el conveni amb la Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana

  Número d'expedient: 314-12798/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es reuneix amb la Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana per a analitzar els problemes i coordinar les accions amb relació al vedat intensiu de pesca de la Noguera Ribagorçana

  Número d'expedient: 314-12799/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repoblament de truita al vedat intensiu de pesca de la Noguera Ribagorçana

  Número d'expedient: 314-12800/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament dels camins i els accessos a la Noguera Ribagorçana per a facilitar les activitats del vedat intensiu de pesca

  Número d'expedient: 314-12801/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la neteja de la llera i els accessos a la Noguera Ribagorçana

  Número d'expedient: 314-12802/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar els danys i els perjudicis per la presència del corb marí a la Noguera Ribagorçana

  Número d'expedient: 314-12803/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a la pesca esportiva i a les activitats de la Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana

  Número d'expedient: 314-12804/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats de les entitats de pesca per les restriccions i llur dependència de diversos departaments de la Generalitat

  Número d'expedient: 314-12805/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en "entreteniment", "dietes", "telèfons" i "viatges" dels delegats del Govern a l'exterior en el període 2017-2019

  Número d'expedient: 314-05958/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de la informació relativa a les despeses de manteniment del web Catalonia Votes

  Número d'expedient: 314-06468/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els seus vincles amb Tsunami Democràtic

  Número d'expedient: 314-06691/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei d'emergències del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Número d'expedient: 314-07531/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a afrontar la crisi de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-07768/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte "Candidatures a residències d'artistes" continua actiu

  Número d'expedient: 314-07769/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d'elecció dels membres de l'Espai de Participació Ciutadana de Seguiment de l'Estratègia de Lluita contra la Corrupció

  Número d'expedient: 314-07774/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l'exconseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència és o serà beneficiari de l'assignació passiva per als exconsellers establerta en el Decret del 14 de novembre de 1978

  Número d'expedient: 314-08323/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada al Govern d'Espanya amb relació a les iniciatives de comunicació de les delegacions a l'exterior

  Número d'expedient: 314-08506/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l'empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol

  Número d'expedient: 314-09017/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de la memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional corresponent al 2019

  Número d'expedient: 314-09079/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions que s'han donat per a l'ensenyament en els períodes de quarantena

  Número d'expedient: 314-09237/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de material de protecció a tots els centres escolars

  Número d'expedient: 314-09251/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que tots els centres escolars comptaran amb el material de protecció necessari abans de començar el curs

  Número d'expedient: 314-09252/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material de protecció que s'ha distribuït als centres escolars

  Número d'expedient: 314-09253/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reforçar específicament amb més material de protecció els centres d'alta complexitat i els alumnes més vulnerables

  Número d'expedient: 314-09254/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògic i del nombre de tècnics d'educació especial i de vetlladors escolars

  Número d'expedient: 314-09255/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s'ha derivat als ajuntaments una part dels recursos que s'han rebut de l'Estat destinats a educació

  Número d'expedient: 314-09256/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'habilitació d'un fons extraordinari per als ajuntaments per a garantir un inici de curs segur

  Número d'expedient: 314-09257/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Departament d'Educació ha desestimat l'oferiment d'espais municipals que han fet alguns ajuntaments per poder baixar la ràtio a les aules dels centres escolars

  Número d'expedient: 314-09258/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s'ha fomentat la supressió de la sisena hora als centres de màxima complexitat

  Número d'expedient: 314-09259/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indicacions que s'han donat als centres escolars amb relació a les sortides, les colònies i altres activitats

  Número d'expedient: 314-09260/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de les sortides i colònies escolars que es puguin fer durant el curs 2020-21

  Número d'expedient: 314-09261/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aplicació de criteris diferents en la quarantena per la Covid-19 al Club de Futbol Joventut Mollerussa i al Club de Futbol Igualada

  Número d'expedient: 314-09316/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Consell Català de l'Esport no unifica els criteris i els supòsits de quarantenes per als esports i els equips esportius

  Número d'expedient: 314-09317/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació del Consell Català de l'Esport amb les autoritats sanitàries per a aclarir els supòsits de quarantenes en l'esport per positius de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-09318/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible aixecament de la quarantena al Club de Futbol Joventut Mollerussa per part del Consell Català de l'Esport

  Número d'expedient: 314-09319/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes mantinguts entre el Consell Català de l'Esport i el Departament de Salut per a evitar l'aplicació de criteris diferents per a quarantenes en l'esport

  Número d'expedient: 314-09320/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de publicar un document amb les mesures que cal adoptar davant de positius de la Covid-19 en l'esport

  Número d'expedient: 314-09321/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recurs contra el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals presentat per l'Advocacia General de l'Estat

  Número d'expedient: 314-09324/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats del grup de treball creat el primer trimestre del 2019 en el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

  Número d'expedient: 314-09331/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del grup de treball creat el primer trimestre del 2019 en el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

  Número d'expedient: 314-09332/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del grup de treball creat el primer trimestre del 2019 en el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

  Número d'expedient: 314-09333/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives del grup de treball creat el primer trimestre del 2019 en el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

  Número d'expedient: 314-09334/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels fons transferits per a desplegar el Pacte d'estat contra la violència de gènere el 2018 i el 2019

  Número d'expedient: 314-09335/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a serveis per a dones en situació de violència masclista

  Número d'expedient: 314-09340/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'increment dels recursos per a lluitar contra la violència masclista

  Número d'expedient: 314-09341/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent